Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9566 – Divendres, 31 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 132/2022, de 15 de novembre, de 2022 (DOGV 9474, de 21.11.2022).

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es declara desert el lloc de treball anunciat per la convocatòria 142/2022, Resolució de 22 de desembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 9504, 03.01.2023).

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 8/2023, de 18 de gener (DOGV 9521, 27.01.2023).

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 14/2019, pertanyents al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d'abril de 2023, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 15/2019, pertanyents al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d'abril de 2023, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, el director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 18/2019, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d'abril de 2023, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 19/2019, pertanyents al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, torn promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d'abril de 2023, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 22/2019, pertanyents al cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l’ exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d'abril de 2023, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 23/2019, pertanyents al cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l’ exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 d'abril de 2023, a les 16.30 hores
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2