Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9557 – Dilluns, 20 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general número 123/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-21 superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 38/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 42/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 46/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 47/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, convocatòria 75/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, convocatòria 2/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, convocatòria 33/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió de promoció lingüística de l'Administració de la Generalitat, A2-03, convocatòria 34/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, convocatòria 35/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/2022, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure, convocatòria 22/2022, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual a conseqüència de la implantació de la Nova Oficina Judicial es resol definitivament el concurs específic de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball singularitzat per valencià, del cos de tramitació processal i administrativa en la Fiscalia de Àrea Benidorm-Dénia, a la localitat de Benidorm, per execució de la sentència 728/2021, de la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-ACORD de 22 de febrer de 2023, del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, pel qual s'aproven les bases i el programa que han de regir la convocatòria dels processos selectius, pel sistema d'oposició, de les places de lletrats i lletrades, incloses en l'oferta d'ocupació pública per a 2023, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca una oposició per a la provisió de dues places del cos de lletrats i lletrades del Consell Jurídic Consultiu.
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2