Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9558 – Dimarts, 21 de març de 2023


ORDRE 1/2023, de 9 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica l'Ordre 4/2021 de 4 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es desplega el Decret 171/2020, de 30 d'octubre, de Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/2018, torn lliure general, i convocatòria 62/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/2018, torn lliure general, i convocatòria 62/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 105/2018, torn lliure general, i convocatòria 106/2018. torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic de fons documentals, A2-04-02, convocatòria 36/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'Administració de la Generalitat, A2-05, convocatòria 37/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat, A2-08, convocatòria 38/21.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, convocatòria 39/21.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de modificació de l'annex de la Resolució de 9 de març de 2023, per la qual nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d'administració A1-01 les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 3/22, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'administració de la Generalitat (correspondència Llei 10/2010 LOGFPV, de 19 de juliol, A1-01).

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del gerent del Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, es fan públiques la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm. 77, tècnic o tècnica d'atenció al públic, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 22/2021.

Institut Valencià de Cultura.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de data 23 de desembre, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca el procés de selecció per a l'ingrés com a personal laboral fix en els llocs de treball núm. 183 i 186 de l'IVC, taquiller o taquillera ordenances, corresponents al procés d'estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, de l'oferta d'ocupació pública del 2022 de l'entitat esmentada.
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2