Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9562 – Dilluns, 27 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/2018, torn lliure general, i convocatòria 92/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en economia domèstica de l'Administració de la Generalitat, A2-22, convocatòria 54/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient A2-23-01, convocatòria 55/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió d'emergències de l'Administració de la Generalitat, A2-24, convocatòria 56/21.

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2023, de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es declara deserta la convocatòria de lliure designació número 136/2022, de 30 de novembre, de 2022.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de novembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés i es fan públiques la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, de les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019, convocatòria 24/2021.
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2