Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9564 – Dimecres, 29 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 108/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la designació de les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A1-03 i A1-02, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2022 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos C2-03-05, C2-03-06, APF-06-05 i APF-06-07, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix el lloc de treball número 40345, anunciat en la convocatòria 4/2023, de 18 de gener de 2023 (DOGV 9519, 25.01.2023).

Institut Valencià de Cultura.-RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones excloses al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de naturalesa laboral número 71 de l'IVC, cap coordinador de maquinària o cap coordinadora de maquinària, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 de l'IVC, convocatòria 3/2022.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a termini per a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/000037/2023, a comparéixer en la via jurisdiccional.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/000080/2023, a comparéixer en la via jurisdiccional.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, de la directora general de Planificació i Serveis, per la qual es deixa sense efecte la borsa d'ocupació temporal constituïda per la Resolució de 22 de desembre de 2005, de la directora general del SERVEF, per la qual es constitueix la borsa d'ocupació específica en el SERVEF per a substitucions temporals mitjançant nomenament de funcionari interí, grup D, sector administració general, i personal laboral temporal, grup D.
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2