3 de Juliol: Quatre Pactes i una Sectorial

Un 3 de juliol de l'any 2003, ara fa tot just quinze anys, quatre persones: Pep Tur, Encarna Garcia, M. José Carrión i Salva Sanmartín, es concentraven a la porta de la Conselleria d'Educació, en resposta a una convocatòria d'Intersindical Valenciana, per a entregar un manifest elaborat per educadores d'educació infantil i educació especial durant tot un curs de treball i debat en seminari i signat pel 95% de la plantilla d'aleshores.

04 / 07 / 2018 | Intersindical personal educador nesa sectorial funció pública condicions laborals 3 de juliol de 2018


Després d'anys i panys de negociació, alguna cosa més que l'atzar ha volgut que tot just avui, 3 de juliol, les propostes de Pacte per millorar les condicions laborals del Personal Educador d'Educació Especial, Educació Infantil i Fisioterapeutes de centres educatius hagen quallat en un acord unànime entre l'administració i les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública.

Els tres primers punts de l'ordre del dia abordaven la proposta de pacte per a cadascun dels col·lectius, tot i que són fruit d'un mateix procés de negociació. I de mobilització.

Abans de signar els tres documents, els quals hem signat perquè així ho ha decidit majoritàriament el personal en el procés d'assemblees i la consulta convocades pel sindicat, en les quals més del 80% ha votat a favor de subscriure la proposta, hem explicat que això no suposa renunciar a cap reivindicació, sinó un pas i un instrument per a anar consolidant millores de les condicions laborals fins a aconseguir la totalitat de la plataforma reivindicativa que hem defensat durant aquests anys.

En resposta a les condicionants plantejades pel sindicat en la mesa tècnica prèvia, a més de modificar la denominació dels pactes, s'incorpora el compromís formal de:

- Incrementar el nombre de monitores de menjador i activitats complementàries
- Establir les ràtios de monitores pendents de regulació en el primer cicle d'infantil
- Revisar les ràtios actuals tant en infantil, per a ajustar les a les de les aules de dos anys del projecte experimental, com en especial per a millorar les actuals que són
del tot abusives.
- Durant aquest mes de juliol es produirà la re-classificació dels llocs no permanents com a permanents i les adscripcions als SPES, per a poder oferir al personal de
Carrera en comissió de serveis els nous llocs vacants abans de l'inici de curs.
- Proper mes de setembre s'iniciaran les negociacions sobre la re-classificació al cos B, (esta clar que cal abordar eixe procediment tant per a infantil com per a
especial).
- Calendaritzar la negociació de la resta de qüestions pendents com l'escletxa salarial, salut laboral, segona ocupació, formació.

Pel que fa a la normativa, ens han passat la nova redacció que l'ordre d'infantil zero-tres (pendent de tancar el procés de negociació en Mesa Sectorial d'Educació) li dóna als punts que parlen de les educadores d'infantil, vinculant els seus efectes a la nostra normativa i als acords que es puguen adoptar en la nostra mesa Sectorial.
A mes, en el terreny normatiu, la Conselleria d'Educació accepta incorporar el personal educador en la normativa de desenvolupament del Decret d'inclusió, perquè és més complicat resoldre-ho modificant el decret, o esperant un de nou, que incorporar el nostre paper en la normativa que el desenvolupe.

Quant al personal fisioterapeuta, ressaltar que el 100% del personal que ha votat ho a fet a favor de signar el document proposat. Tot i això, hem deixat clar que en tornar a setembre tenim per davant un debat i una negociació pendent sobre la qüestió de l'atenció ambulatòria.

Per a acabar, quan tothom ha felicitat els sindicats i l'administració pel treball, l'esforç i el tarannà dialogant, Intersindical ha volgut manifestar expressament la felicitació a les treballadores i a l'instrument de què s'han dotat per a defensar els seus drets i millorar les seues condicions laborals: Les plataformes d'Educadores. En primer lloc, perquè aquest èxit els correspon plenament. I en segon, sabedors com són que encara hi ha molt de camí per recórrer, si ens toca tornar a la lluita, es millor acabar de moment havent guanyat aquesta batalla.

En aquest enllaç trobareu una valoració completa d'aquests punts .

Al següent punt de l'ordre del dia hem abordat una proposta de re-classificació, mitjançant l'increment horari, de llocs de treball de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Cal dir que aquesta proposta, amb l'argument de reduir l'escletxa salarial i homogeneïtzar classificacions i jornades, transita en direcció contrària als objectius sindicals de reducció de jornades i creació de llocs de En tot cas treball.

A més a més, entenem que en incrementar la jornada no hi ha cap increment retributiu, tan sols s'ajusta el complement a la nova jornada de treball. I això, no és cap mesura per a corregir l'escletxa salarial. En tot cas, homogeneïtzar les jornades de treball, augmentant-les, dificulta la conciliació de la vida personal i laboral, al temps que dificulta l'atenció a les càrregues i compromisos familiars, una dificultat que l'experiència ens diu que afecta fonamentalment les treballadores.

Tot i això , com que l'adscripció a la re-classificació ha estat voluntària, per coherència amb el caràcter assembleari del nostre sindicat, no ens anem a posicionar en contra de la voluntat manifestada expressament per les treballadores i treballadors. I consegüentment, hem signat l'acord proposat.