Agents Mediambientals: La lluita és el camí

Intersindical valenciana, junt a totes les organitzacions sindicals representatives en el sector, ha mantingut durant tota la legislatura una acció sindical conjunta, una intervenció decidida i compromesa amb les negociacions sobre les condicions laborals i el desenvolupament del servei prestat pels agents mediambientals com agents de l’autoritat i policia judicial. Un col·lectiu que demandava urgentment una regulació de les condicions de treball, una nova delimitació funcional i un posicionament decidit i compromès amb la prevenció i seguretat en el treball.

16 / 05 / 2019 | Intersindical mobilitzacions funció pública eleccions2019 condicions de treball agents mediambientals


Una tasca que s’ha concentrat en el temps de descompte d'una legislatura en la qual l’administració ha exhibit una impúdica falta de voluntat de negociació i de regulació.

Ha sigut i és la principal tasca sindical, mantenir les negociacions amb els subjectes implicats a fi d’arribar als acords imprescindibles per a la millora del servei i les condicions laborals. Una aposta per la millora dels serveis públics, tan castigats per les privatitzacions anteriors, que passava per la millora de les condicions de les treballadores i treballadors que els desenvolupen.

La passada legislatura s’ha caracteritzat per la quasi nul·la negociació per part de l’administració que no ha convocat les pertinents reunions amb els agents negociadors, per la qual cosa la tasca sindical ha sigut doble i mes costosa. En conflicte permanent, les nostres manifestacions han estat reclamant un espai de negociació que s’ha vist desdibuixat per no dir , reduït fins a no res i per l’altra arreplegant les demandes del personal que exigien un acord necessari i una negociació de bona fe amb l’administració.

Fins a les modificacions practicades en les funcions del cos d'Agents Mediambientals, de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, l’administració havia oblidat la seua tasca reguladora, a la par que ens regalava amb una falta d’interès amb aquest cos de treballadors que ens ha abocat al conflicte per tal de reclamar allò que considerem just i necessari per a les persones que integren el col·lectiu dels agents.

Des del punt de vista laboral, com de seguretat i salut de les treballadores i treballadors, les necessàries garanties tant per al personal que les exerceix com per al servei públic que es presta a la ciutadania, hem aconseguit que el nostre treball constant donara els seus fruits.

Allò que la sentència del tribunal Suprem va obligar a modificar i debatre al parlament ens donava l’oportunitat de presentar les nostres propostes en quant a les funcions i dotava d’una major seguretat jurídica i laboral al ventall de funcions que conformen el perfil professional dels i les agents mediambientals.

Pel que fa a les atribucions en aquesta matèria, la negociació no es limita a l'àmbit de l'òrgan del Consell que ostenta les atribucions en matèria de medi ambient, sinó que s'amplien a l'àmbit de les diferents Conselleries on els Agents Mediambientals tenen competències per a desenvolupar-les. La negociació amb les conselleries implicades en la regulació no ens ha fet caure i hem reprès amb ganes la necessària, i urgent, convocatòria de la Mesa Tècnica que ha de reprendre la negociació de les condicions de treball, els horaris, condicions de seguretat i salut dels i les Agents Mediambientals. Hem passat d’una regulació de mínims en prevenció a treballar per la promoció de la salut.

El nostre projecte amb les treballadores i treballadors agents mediambientals reclama una intervenció decidida per anar millorant les condicions en que les persones desenvolupen el servei i fer complir la legalitat a les autoritats responsables, per a aconseguir adaptar els sistemes de treball i les condicions en que s desenvolupa el servei, a les noves situacions i tasques, així como als avanços tecnològics i organitzatius que la nova societat va creant. Un pas endavant amb la consecució de millores de les condicions de les i els treballadors que ens han donat el seu suport.