Comissó Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball (CMELT) de 5 d’octubre de 2016

El passat 5 d’octubre es va celebrar reunió de la Comissió Mixta per a l’estudi dels Llocs de Treball (CMELT) a quasi cinc mesos de la publicació de la darrera Relació de Llocs de Treball (RLT) i tres mesos després de la darrera mesa sectorial de Funció Pública on l’administració es va comprometre a convocar aquesta mesa amb la regularitat que pertoca. Benvinguda siga aquesta voluntat de canvi i major interlocució. Quant als resultats de la reunió a continuació us els expliquem.

14 / 10 / 2016 | Intersindical rlt llocs de treball cmelt


En primer lloc, cal dir que qualsevol proposta de reclassificació que supose millora en les retribucions ha de ser acceptada prèviament per Pressupostos. En eixe punt, el canvi de govern no s’ha notat gens ni mica.
S’ha canviat la denominació del llocs d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques al de Tècnic/a d’Arxius i Biblioteques. També van canviar-se els TMEM a Tècnic/a superior de gestió d’Educació Social. S’han barrat els llocs de caporalia de secció en matèria laboral i s’han augmentat les titulacions amb les que es pot accedir-hi.
Quant als llocs de treball que encara eren laborals, solament es procedirà a la funcionarització dels llocs la conselleria dels quals informe que les tasques son ara funcionarials. També s’aprofita per a incloure en cossos alguns llocs funcionarials que no hi perteneixien a cap cos.
Es presenta una proposta de obertura a certs cossos i escales de alguns dels llocs de treball de caporalies de centres de la vicepresidència i conselleria d’igualtat i polítiques inclusives. Donada la importància del tema, i el fet dels dubtes per part del personal de Funció Pública, des de la representació d’INTERSINDICAL VALENCIANA es va demanar un temps per a l’estudi de la proposta per tal si la recolzàvem o la rebutjàvem.
Una vegada estudiat el document, INTERSINDICAL VALENCIANA no recolza la proposta que conté per diversos motius que succintament passem a detallar:
Primer.- Si bé es va tractar en la reunió de la comissió, no és menys cert que en reunió preparatòria amb personal de la Direcció general de Funció Pública se'ns va informar que la nova llei de funció pública valenciana adoptaria solucions al problema de l'excessiva fragmentació que generen els cossos i escales en algunes conselleries, i en concret en la d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i que realitzar ara una modificació quan en uns mesos hi hauria una nova llei podria no ser la millor solució. No entenem el motiu pel qual s'ha canviat d'idea. És que no es van a tocar els cossos?
Segon.- De la lectura detinguda de la proposta d'UGT i CSIF, observem que no es relaciona tots els centres, i açò no ho podem acceptar. A què obeeix la proposta d'incloure uns centres i oblidar uns altres? S'està intentant afavorir a algunes persones, obrint la possibilitat al fet que opten a l'adreça en un centre determinat, i en canvi negar-li-la a altres persones del mateix cos i escala, però que poden estar interessades que el mateix procés es realitze per al seu centre, i en canvi la proposta debatuda no ho inclou?
Des d'INTERSINDICAL VALENCIANA presentem propostes a la CMELT de totes les Conselleries i quasi tots els organismes autònoms. En el cas de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, incidíem en la necessitat que es barrasen tots els llocs de caporalies de centres A1/A2 i que els pogueren ocupar personal d'aquests subgrups que treballen en aqueixa conselleria. En conclusió, la proposta presentada per UGT i CSIF, ens genera més dubtes que certeses, i no entenem per què no es proposa la modificació de tots els llocs, sinó només uns pocs. INTERSINDICAL VALENCIANA no recolza aquesta proposta, i preferim que aquest tema es porte amb més assossec i afecte a tots els llocs de treball.