Vaersa s’escriu amb “V” de Vendetta

Intersindical Valenciana vol manifestar el seu rebuig i oposició radical davant uns fets que considerem impropis d’una empresa gestionada amb fons públics i, suposadament, compromesa amb un procés de restauració de la legalitat i recuperació d’uns paràmetres de funcionament respectuosos amb els drets laborals.

28 / 06 / 2017 | Intersindical vaersa sector públic condicions de treball


Proper dissabte, 1 de juliol, es va a realitzar l'examen de la borsa de treball per a ocupar llocs de peons del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. D’acord amb el conveni d'aplicació en Vaersa, al personal de l’empresa que es presente a eixe examen, els correspon lliurar la jornada completa. Necessàriament, cal remarcar que la majoria de les treballadores i treballadors de prevenció d'incendis NO treballa durant tot l'any, motiu pel qual aquestes companyes i companys nostres són els primers interessats a presentar-se a un procés que els pot permetre fer substitucions, cobrir baixes... O el que és el mateix, treballar durant els períodes en els quals estan a l'atur.
La convocatòria d'aquest examen, publicada al DOGV 8035, de data 9 de juny de 2017, ens ha mostrat la vessant més creativa, i estrafolària, de Vaersa en considerar que aquesta prova, convocada per la pròpia empresa, NO ÉS OFICIAL, per la qual cosa no procedeix donar el dia lliure al personal per a què puguen examinar-se. Això si, en un atac inesperat de bonohomia empresarial, ha suggerit el personal afectat que canvien el dia amb un altre company o companya que lliure, que s'incorporen més tard a la feina i posteriorment completen la totalitat de la jornada, i altres mesures que ens retrotrauen a un temps i unes pràctiques que consideràvem definitivament superats.
De bell nou, ens trobem davant una clara vulneració dels drets fonamentals de les treballadores i treballadors, regulat a l'article 11A8 de l'II Conveni del personal laboral al Servei de la Generalitat i a l'article 34 del Decret 175/2006, tots dos d'aplicació en Vaersa. A més a més, aquesta dinàmica propositiva de mercadeig de favors constitueix una agressió en tota regla que vulnera clarament la legislació en matèria de prevenció de riscs laborals en exigir aquest personal la realització de jornades de treball d’una durada superior a les 12 hores el pròxim 1 de juliol.
Malauradament, ens trobem davant un nou episodi d'una llarga llista de vulneracions de drets laborals i atemptats contra la dignitat del personal, com ara demanar justificants mèdics 10 mesos després de la seua acreditació amenaçant amb expedients; retallar condicions de treball de forma unilateral, sense negociar amb els sindicats; no negociar les jornades de treball; o ajornar el pagament de les nòmines a les treballadores i treballadors que passen a l'atur.
En Intersindical Valenciana som plenament conscients i coneixedors del camí de fugida de la legalitat al qual van abocar intencionadament el sector públic, i fins i tot l’administració pública valenciana, els qui mai no defensaren altra cosa que el benefici propi. Ara mateix, però, continuem esperant una política valenta i decidida a fer el camí de tornada a la legalitat i a la dignitat.
Ara per ara, encara estem en temps per a resoldre un problema que no existeix més que al si d’un departament de recursos humans vertebrat al voltant d’una concepció de gestió contra el personal que algú haurà de reconduir per a no malviure permanentment abocats a un conflicte interminable.
Tot el contrari del que podíem esperar dels nous gestors, davant la sol·licitud del personal, la resposta de l’empresa consisteix a refermar les dues normes bàsiques que han vertebrat la seua identitat: “Omertà .... O Vendetta”