Educació i Igualtat signen un acord sobre la possible adscripció temporal de personal

Dimarts 14 d’abril es va remetre a les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública l’esborrany d’un acord entre la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a que presentaren les seues al·legacions, propostes, suggeriments i possibles dubtes sobre la proposta.

20 / 04 / 2020 | Intersindical funció pública condicions de treball canvi d'adscripció temporal acord sot. educació-vicipi


Davant l’aldarull desinformatiu dels dies següents, cal dir que aquesta proposta s’ha negociat com s’ha de fer tot ara mateix, amb la màxima celeritat i tota la urgència que exigeix aquest període tan complicat. Per això, perquè és de justícia, Intersindical Valenciana vol reconèixer, i agrair, no sols la diligència del servei de relacions sindicals que s’ha ocupat, i preocupat, per facilitar al màxim el trànsit d’informació i la participació dels agents socials, sinó també el tarannà negociador, l’accessibilitat i la disponibilitat a jornada completa de l’administració, una actitud del tot imprescindible per a enfrontar i donar resposta a un escenari terrible en permanent transformació.
l’EPI imprescindible de l’administració valenciana és la generositat de les seues treballadores i treballadors
Això no vol dir que Intersindical Valenciana estiga plenament satisfeta, o conforme, amb el resultat final d’aquest acord signat entre ambdues sotssecretaries. Tot i reconèixer que el document final s’ajusta rigorosament a la legalitat vigent i que ha incorporat alguna de les nostres aportacions, com ara salvaguardar els drets educatius de l’alumnat d’educació especial, garantit durant aquest període gràcies al treball no presencial desenvolupat per les educadores i educadors d’educació especial, entre altres, considerem que encara hi ha certes inconsistències per a les quals insistirem a proposar respostes i solucions.

Pots consultar el document amb les nostres propostes ací
Propostes_Intersindical_Acord_VIPI-Educació_1.pdf

El ben cert es que ara mateix la normativa vigent no és suficient per a enfrontar aquest cataclisme, ara, més que mai, cal flexibilitat, generositat i altura de mires perquè les situacions extraordinàries exigeixen respostes extraordinàries i, potser també valentia.

Amb el document definitiu acordat entre ambdues sotssecretaries, s’obri una possibilitat el procediment de la qual, necessàriament, s’haurà de coordinar i vehicular.

De com es va a fer això, ara per ara, malgrat les nombroses informacions sovint contradictòries que han circulat entre el personal, sabem poca cosa, intentarem, però, sintetitzar la informació estreta de les nostres converses amb les dues conselleries.

• Pel que fa al barem establert, el personal no ha de fer res puix d’aquesta baremació s’està encarregant funció pública.
• Tampoc no s’ha d’acreditar ara la realització de teletreball o qualsevol altre tipus de treball no presencial, tan sols caldrà fer-ho en el moment que es notifique la proposta de canvi d’adscripció temporal.

• D’altra banda, com que pel fet que els seus centres de treball estaven tancats la major part del personal no ha sol·licitat cap permís extraordinari dels establerts per a combatre aquesta crisi sanitària, tant per atendre menors o majors a càrrec com els vinculats a possibles patologies com a conseqüència de les quals la treballadora o treballador resulta especialment vulnerable davant aquest coronavirus, en el moment en què es notifique la proposta de canvi d’adscripció temporal una declaració responsable serà suficient per a l’exempció. (no sabem com es plantejarà, si és el cas, la posterior acreditació)

• Quant als llocs a ocupar, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ens ha confirmat que encara estan treballant en el llistat de necessitats.

• Així mateix, s’habilitarà un procediment per a que les persones voluntàries puguen formalitzar el seu oferiment.

En eixe sentit, Intersindical Valenciana ha insistit a proposar que en aquest procediment s’habilite la possibilitat de consignar la localitat de residència com un ítem a considerar. Entenem que aquesta opció, a més de servir com a incentiu, pot contribuir a estalviar desplaçaments i reduir la mobilitat, d’acord amb les prescripcions de les autoritats sanitàries (no podem oblidar que mantenir la localitat del centre de treball com a referència suposa enormes desplaçaments diaris per al personal)

A més, la VICIPI ens ha assegurat que ens aniran informant puntualment de tot el procés. Cal reconèixer que aquesta és la dinàmica que han mantés durant aquest complicat període.

Per tot el que hem explicat, malgrat i les discrepàncies manifestades en les nostres propostes, bona part de les quals ho són amb la normativa de referència, mantenim la ferma convicció que ara és el moment d’alimentar sinérgies i comboiar confluències. Per això, Intersindical Valenciana vol enfrontar aquest naufragi col·lectiu fent seua la consigna: «aporta o aparta».

Quan s’acabe la tempesta, potser caldrà replantejar-nos moltes coses, com ara la vinculació de drets i condicions laborals a la relació contractual que la treballadora o treballador manté amb l’administració i haurem de decidir si a l’acreditat abús de la temporalitat volem afegir nous abusos. I haurem de fer un pensament sobre les lliçons apresses en aquests temps convulsos per a posar les bases d'un futur que volem, i pot ser, molt millor.

Ara, però, ens quedem amb les nombroses companyes i companys que ens han demanat com es podien presentar voluntàries, o el company que, a més d’interessar-se pel procediment per a formalitzar el seu voluntariat, manifesta la seua preocupació per saber si l’administració tindrà present com fer compatible aquesta adscripció temporal amb l’atenció que ara mateix presta al seu alumnat.

Aquestes dones i homes compromesos fins al moll de l’os amb el servei a la ciutadania ens mostren clar i ras que l’EPI imprescindible de l’administració valenciana és la generositat de les seues treballadores i treballadors, els i les quals, en paraules d’un company de la Conselleria d’Economia, tenen molt clar que ara no som Conselleries, ara som Generalitat.

Pots consultar l'Acord clicant ací