Funció Pública pacta amb la dreta sindical les convocatòries de l’Oferta de 2015

Dimarts, 10 de novembre, s'ha celebrat una reunió amb la Directora General de Funció Pública per a tractar els assumptes que no es van tancar dilluns en la Mesa Sectorial. Fonamentalment s'ha parlat del criteris generals per a les convocatòries d'accés a la Funció Pública, és a dir, les característiques del concurs-oposició. La proposta ha comptat amb l'adhesió de CSIF i UGT, mentre que CCOO dubta en alguns punts i Intersindical rebutja la proposta.

10 / 11 / 2015 | Intersindical valencià personal interí opo mesa sectorial


CONCERT DE COMIAT D'AL TALL. EL VALENCIÀ CONTINÚA SENSE SER VALORAT, COM LI PASSAVA AL TIO CANYA

No s'ha volgut entrar a discutir la fase d'oposició ni s'han atés les propostes de negociar un altre model de promoció interna, tot i que sobre aquest darrer s'ha indicat la predisposició a parlar-ne de cara a l'OPO de 2016 i posteriors.
La Directora General ha proposat un concurs-oposició amb una fase de concurs valorat en un 35% del total i una fase d'oposició valorat en un 65%. Pel que fa a les places de l'Oferta per a 2015, es mantenen les places per al grup A2 de Tributs, que Intersindical Valenciana rebutja.
Per a la fase de concurs dels processos selectius, s'eliminen en part els topalls per a facilitar aconseguir el màxim de puntuació, de manera que hi ha dos blocs, un de 20 punts per a l'experiència i un altre de 15 punts màxim, conjunt per a quatre mèrits:
Experiència: 20 punts (als quals s'arriba amb menys de 12 anys d'antiguitat).
Resta: 15 punts, d'entre els següents:
Formació: 6 punts, inclouria tota la formació d'escoles de formació de personal empleat públic, així com màsters no oficials.
Titulació: 6 punts, del mateix nivell o superior, inclou els màsters oficials.
Idiomes comunitaris: 6 punts, aplicant el nou sistema de nivells europeu (A1, A2, B1, B2, C1, etc.).
Valencià: 6 punts, amb la possibilitat de puntuar els certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge en els mitjans de comunicació

Intersindical considera que limitar al 35% el concurs no té cap sentit, quan els diaris oficials van plens a vessar de convocatòries de múltiples administracions amb concursos oposicions amb un 40% per a la fase de concurs. Insistir en no arribar al 40% només pot explicar-se des d'una reticència cap al personal interí i les seues demandes de consolidació que no ens expliquem, si tenim en consideració que el 33% del personal de la Generalitat és interí.
A més, la valoració de l'experiència es queda molt curta; un 20% del total del procés selectiu és propi d'una oferta pública normal i corrent, sense la situació d'emergència que hi ha actualment.
Per això, Intersindical creu que el pacte hauria d'eliminar el límit per a l'experiència, per tal que es puguera arribar al 40% del total del procés.
Pel que fa a la valoració de 6 punts per la titulació de valencià, és inaudita venint d'una representant de Compromís. No tant per la puntuació en si mateix, sinó per la comparació amb la resta de mèrits. Es tracta com un mèrit més, quan el programa de Compromís parla d'establir el requisit lingüístic, qüestió amb la qual Intersindical està d'acord. Sembla que l'Administració prefereix pactar amb la dreta sindical, que ha acceptat la proposta sense dubtar-ho.

Intersindical i la signatura del pacte (o no)
Com ja hem anunciat, en el moment que disposem d'un text definitiu, Intersindical Valenciana el sotmetrà a la vostra opinió mitjançant assemblees obertes de treballadores i treballadors de la Generalitat.
En conseqüència, una vegada acabades les assemblees, Intersindical s'adherirà al pacte, si la vostra opinió és majoritàriament favorable, o comunicarà el seu rebuig si la vostra opinió és desfavorable al pacte.
No obstant això, no ens amaguem: la proposta que el Sindicat fa és de rebuig d'aquest pacte, per les raons exposades en el cos d'aquest escrit.