Reunió amb la consellera per a parlar del Valencià a la administració


11 / 05 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva valencià requisit lingüistic país valencià gva


Desprès de 6 anys sense prendre cap decisió, i obligada ara per les circumstàncies actuals, la consellera ens ha fet una proposta per a la difusió i l’ús de la llengua pròpia dels valencians en l’administració. Ahir ens van convocar a una reunió per a explicar-nos-la i fins i tot haurem de donar les gràcies per mantindre la nostra llengua en un estatus residual que no garanteix el dret fonamental de la ciutadania a una llengua pròpia.

Entre els membres del Consell es parlà de dues propostes que s’han debatut i estan explicades en l'informe redactat pel comité d'experts que ens han fet arribar. Han sigut difoses pels mitjans de comunicació en un intent de crispar els ànims i dividir la ciutadania. La majoria dels punts sòn coincidents però es discrepa en el nivell exigible als grups mes alts de l'administració, els A1 I A2. Una part del Consell és partidari d’exigir el C1 de valencià a aquests grups, i de l’altre costat, la consellera de justícia i l’altre bloc es posiciona per relaxar aquest requisit de la llengua mentre que volen professionalitzar aquests cossos en l’àmbit formatiu exclusivament. La postura es defensa en que el nivell de valencià que certifica el sistema public d'educació una vegada que l'alumnat acaba el batxillerat, el B2 és suficient.

Intersindical Valenciana va defensar que el requisit hauria de ser el C1 per als grups A1 i A2. Recordem que parlem dels llocs mes alts de l'administració valenciana i que han d'acreditar un nivell de coneixement que garantisca un coneixement suficient de la llengua tant oral com escrit per a desenvolupar el seu treball amb el valor afegit que requereix una tasca especialitzada i de creació. La recuperació de l’ús de la llengua pròpia passa per una defensa en l’ús i els espais de socialització. Per contra els sindicats CCOO i UGT van manifestar estar a favor de la tesis de la consellera. CSIF reiterà en què volien que es continuara considerant un mèrit i no un requisit d'accés

Davant les argumentacions d’Intersindical Valenciana a favor del nivell del C1 de valencià, la consellera que no es caracteritza per una defensa de l’ús de la nostra llengua i en contra del pacte social i polític es va enfortir darrere l’argumentari sobre el qual allò que no garanteix el sistema educatiu no s’ha de demanar. Així doncs, s’estableix la paradoxa de ser l’única comunitat autònoma de l'estat, amb llengua pròpia, que exigiria un grau de l’idioma inferior a un C1, per darrere de comunitats com la gallega, la catalana o el País Basc.
Comptat i debatut, tornem a patir una consideració subordinada de la llengua pròpia que arrastrem des de temps de Felip Vè que relega el valencià a àmbits d’ús localistes sense la normalització que es potencia per l’us social i el coneixement cult de l’ámbit de l’administració.