Intersindical reclama una mesa sectorial sobre la neteja del CA9O i el personal educador

Intersindical Valenciana va sol·licitar dijous la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial de la Funció Publica per a tractar aquests dos assumptes: Incompliment per la Conselleria d’Educació de les Instruccions de 23 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent; i condicions de treball del personal que presta serveis en el CA9O afectades per la reducció de freqüències prevista pels plecs de condicions del concurs per a l’adjudicació del contracte de neteja d’eixe complex.

06 / 11 / 2014 | Intersindical personal educatiu complementari neteja mesa sectorial ca9o


EL PERSONAL EDUCATIU COMPLEMENTARI ÉS FONAMENTAL PER A UNA BONA EDUCACIÓ

Intersindical Valenciana va signar, junt a la resta de sindicats de la Mesa Sectorial, el passat 31 de juliol, les instruccions de 23 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport sobre el procediment per a la negociació i aprovació de la distribució de la jornada del Personal No Docent.
El contracte de neteja afecta greument les condicions de treball del personal funcionari
Aquestes instruccions han estat incomplides generalisadament i sistemàtica per la Conselleria d’Educació, generant una situació de caos absolut en els Centres Educatius, per no parlar d’un maltractament afegit a les condicions laborals d’aquest col·lectiu.

Contracte de neteja
De totes i tots és coneguda la tramitació d’un contracte de neteja per al Complex Administratiu Nou d’Octubre (CA9O), que suposa una retallada important en les frecuències de la neteja de diferents espais respecte del que s’està efectuant ara.
En la nostra opinió, el que es pretén afecta greument les condicions de treball del personal funcionari que treball a l’esmentat complex, per la qual cosa pertoca la prèvia negociació, cosa que no s’ha efectuat.