”Educadores en Bolquers”.  Intersindical Valenciana convoca tres jornades de vaga

A punt de finalitzar el curs escolar, seguim com el vam començar. Després d’un altre any de promeses incomplides pel govern de la Generalitat i davant les airades faltes de respecte cap al col·lectiu d'educadores d'educació especial i infantil, ens veiem en la necessitat, i en l’obligació, de convocar noves mobilitzacions.

23 / 05 / 2018 | Intersindical personal educador mobilitzacions jornades vaga condicions de treball


Malgrat les quatre vagues secundades en el primer trimestre, culminades amb una gran manifestació a València al desembre, malgrat les mocions aprovades en els plens d'Ajuntaments de tota la Comunitat, Diputacions i per les Corts Valencianes, malgrat l'admissió a tràmit d'una queixa col·lectiva pel Síndic de Greuges i 5.386 signatures arreplegades a través de la plataforma Change.org, els representants de les Conselleries d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i d’Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, segueixen ignorant el personal que més temps passa als centres educatius i que atén a la població més vulnerable.
La injustificable dilació en el temps de la mesa tècnica en la qual s'han de negociar funcions i horaris, és insostenible. El personal en els centres realitza jornades horàries que excedeixen la normativa que regula les seues condicions de treball. El Decret 175/2006, s'incompleix sistemàticament, vulnerant els drets de les treballadores del sector. No es respecten els permisos, ni les llicències, ni els horaris de treball i el personal es veu obligat a realitzar jornades de vuit hores d'atenció directa. Sense temps per a participar en les reunions, sense possibilitat de participar en activitats de formació i obligades a treballar durant l'horari de menjador i extraescolars, per a les empreses privades adjudicatàries d'aquests serveis, mentre són excloses de la participació en la vida dels centres.
La reiteració d'aquestes circumstàncies és inacceptable. La vulneració dels drets d'aquestes treballadores públiques perjudica als alumnes i alumnes als quals atenen i el descontent va calant en les famílies. Després d'anys de reivindicació d'un model d'escola inclusiva, en el qual tots i totes els xiquets i xiquetes foren tractats en igualtat de condicions, assistim perplexes diàriament a menjadors escolars en els quals l'alumnat d'educació especial és relegat a menjar en un racó, apartat de la resta dels seus iguals.
El projecte experimental d'incorporació als centres dels xiquets i xiquetes de dos anys fa aigües pertot arreu. L'alumnat realitza jornades de cinc hores lectives, en les quals no es tenen en compte ni els seus ritmes ni les seues necessitats vitals. La Conselleria d'Educació després de més de trenta anys d'un model d'excel·lència educativa en les Escoles Infantils abandona pràctiques de qualitat en funció simples paràmetres de rendibilitat econòmica i sense cap criteri pedagògic.
Lluny d'avançar en un model educatiu del segle XXI, en el qual els equips interprofessionals i el treball coordinat siga la pedra angular de la pràctica educativa, la Conselleria d'Educació segueix instal·lada en models arcaics, unfla les ràtios, massifica les aules, sobrecàrrega el personal i mercantilitza l'educació del nostre alumnat. Les professionals d'educació especial i infantil són relegades a meres tasques assistencials, amb pràctiques obsoletes i allunyades dels estàndards d'inclusió educativa.
Contra el desgast constant al qual l'administració de la Generalitat Valenciana pretén sotmetre'ns, STAS Intersindical Valenciana, convoca TRES DIES DE VAGA CONSECUTIUS per als pròxims 29, 30 i 31 de maig, amb concentracions a Castelló, València i Alacant.
Conscients de la tasca que ens correspon i davant la responsabilitat i el respecte que ens mereix l'alumnat al qual atenem, animem a totes les treballadores i treballadors del sector a secundar massivament aquesta vaga i convidem el conjunt de la comunitat educativa, així com a la totalitat d’agents socials agents socials a donar suport i recolzar les educadores i educadores en aqueta lluita.