La Generalitat empitjora la seua proposta d’Oferta Pública d’Ocupació per a 2015

La Generalitat ha empitjorat la seua proposta d'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) per a 2015. Introdueix 10 llocs de A2 de Tributs, cos que mai no s'hauria d'haver creat i al qual tots els sindicats ens vam oposar en l'OPO de 2014. A més, la proposta de concurs oposició de la Direcció General de Funció Pública és immobilista: un 75% per a l'oposició i un 25% per al concurs. En matèria de Funció Pública, doncs, sembla com si no hi haguera un nou govern: receptes velles per a perpetuar errors vells.

02 / 11 / 2015 | Intersindical processos selectius personal interí opo mesa sectorial


EN ALGUNES CATEGORIES HA ARRIBAT EL MOMENT DE LES PROVES SELECTIVES

La mesa tècnica sobre l'OPO 2015 es va reunir el divendres 30 d'octubre i en ella es va avançar que el dimarts 3 de novembre seria l'última reunió, i el dilluns 9 de novembre es constituiria la mesa sectorial de la Funció Pública, en la qual es negociarien l'acord sobre l'ordre de desenvolupament de la carrera professional i l'OPO 2015.
Un concurs-oposició 75/25% és un insult per al 33% de personal interí
Respecte a l'última reunió del dia 22 d'octubre, va haver-hi certes variacions::
- Encara no estava tancada la distribució de les places de l'oferta de torn lliure. Les pressions d'Hisenda perquè inclogueren una nova convocatòria del cos A2-30, de tributs, 10 places en el torn lliure i 4 al torn de promoció interna, i clar,
- S'han de reduir les d'altres cossos, en concret en Informàtics i Administració General.
- Quant a l'IVIA, s'inclou en promoció interna una plaça per a científic titular i una altra per a investigador.
- En la distribució del torn de promoció interna d'Administració General, la Generalitat acceptaria canviar-les del Grup A al grup C1, però no repartir-les en els dos grups. Afirma que l'OPO 2016 eixirà en el primer trimestre de 2016 i, tenint en compte que la taxa de reposició d'efectius és del 100% en diversos sectors, incloent serveis socials i polítiques actives d'ocupació, amb uns càlculs de jubilacions similars a 2014, l'OPE de 2016 podria estar entorn d'unes 300 places, la qual cosa possibilitaria una major quantitat de places per al grup C, al que caldria afegir la possibilitat que el personal laboral ja funcionaritzat es poguera presentar.

Possible acord de Mesa Sectorial
Quant a la possibilitat d'un acord a signar en Mesa Sectorial, annex al Decret d'OPO, el seu contingut seria:
SISTEMA DE SELECCIÓ. Concurs-Oposició, en el qual l'oposició valguera el 75% i el concurs el 25%, sense distingir els apartats. CCOO està d'acord, UGT havia de contestar a final de matí, i CSIF i INTERSINDICAL estàvem en contra, doncs la nostra postura és 60% per a l'oposició i 40% al concurs, i en el qual l'antiguitat siga el que més puntue.
PROMOCIÓ INTERNA. Tots els sistemes possibles, sempre que es puga, a saber, vertical, horitzontal i mixta. Quant a l'exenció de proves, no s'ha aclarit res. INTERSINDICAL va sol·licitar que s'estudie un sistema nou més adaptat a les tasques a realitzar.
PROVISIÓ DE LLOCS DE COSSOS CONVOCATS. L'Administració es compromet a agilitar els processos de provisió de llocs en els cossos a convocar en l'OPO. Tots els sindicats demanàrem que la redacció deixe clar que no se li oferirien llocs als nous que prèviament no hagen estat oferits en concurs.

Valoració d'Intersindical
Aquesta OPO i aquest acord no es poden recolzar. D'una banda, el propi decret de l'OPO no es pot recolzar, ja que inclou 10 llocs de torn lliure i 4 de promoció interna per al cos de tècnics mitjans de tributs, A2, cos que no s'hauria d'haver creat mai, perquè suposa pagar menys per una faena que fins ara estan realitzant tècnics del A1. Traure aquestes places significa aprofundir en un pla d'ocupació no escrit que vol reformar totalment el futur Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), sense consens, amb solucions disparatades que l'única cosa que fa és menystenir l'experiència de tècnics del grup A1, de carrera i interins, per a crear un cos d'elit per eliminació, ja que no es creen nous llocs d'Inspector de Tributs, cosa que sí que tindria sentit.
Dels tres apartats de l'acord, amb un no hi ha problemes significatius: que els concursos dels llocs convocats a selecció siguen els primers i el personal de carrera tinga l'oportunitat de concursar abans que el personal de nou ingrés. Hi ha un altre que cal aclarirt abans de saber si hi estem d'acord o no: la promoció interna no pot continuar sent un retall del torn lliure. INTERSINDICAL vol negociar un sistema de proves selectives realment adequat a la promoció interna, no ens acontentem simplement amb que ens lleven el primer exàmen.
I, finalment, hi ha un apartat que és inasumible. Un concurs-oposició 75/25% és un insult per al 33% de personal interí que actualment composa l'Administració al servei de la Generalitat. Més de 5.000 persones funcionàries interines o laborals temporals que no tenen cap culpa de continuar sent-ho. Si la Generalitat haguera tret les OPO quan tocava, ara el personal seria fix, no temporal.
Per què si el que es pretén es un acord de legislatura, i en la Mesa General es parla d'un calendari en el qual, entre atres assumptes, es negocie la consolidació en el treball del personal interí, ací es va en el camí contrari?