La Generalitat no vol enfrontar-se al Govern de l’Estat

En la Mesa Tècnica de dijous passat, la representació de la Generalitat va afirmar que no tenia més remei que aplicar la taxa de reposició indicada per l'Estat, que quedava molt lluny del que la Generalitat va calcular en febrer (107 places) o en març (60). Intersindical Valenciana reclamarà en la Mesa Sectorial d'aquesta setmana que la Generalitat es pose en el seu lloc i convoque una oferta pública digna d'eixe nom, encara que siga recorreguda per l'Estat.

19 / 10 / 2014 | Intersindical retallades opo mesa sectorial


Segons la Generalitat, en aquests moments només es poden oferir places dins de la “taxa de reposició” i que aquesta l'estableix l'Estat. A l'inici de l'any, el percentatge d'aquesta taxa era major, amb aquest índex es podria parlar d'uns 236 (més o menys) llocs de treball a oferir, i que a més es podria “acumular les taxes de reposició d'anys anteriors”, però el Ministeri, poc després de la Mesa Sectorial de març va canviar de criteri (quina casualitat), tornant a canviar criteris fins a deixar en mínims la taxa de reposició, al voltant del 1’7%.
En resum, com sempre aquest Consell plorant per que “Papà Estat no em fa cas”.
Intersindical va agrair les dades i explicació donades per l'Administració, i que han sigut sol·licitades en diverses ocasions per aquest Sindicat, però que açò no és obstacle perquè s'atenguen aquestes sol·licituds i es lliuren tots els informes sol·licitats.
Per al Sindicat, culpabilizar a l'Estat de les retallades de l'OPE no li serveix, ja que la situació actual, tant de les ofertes públiques d'ocupació, com la de personal en general, només la té l'actual Administració, per la seua mala política en gestió de personal. Que si hagueren existit processos de selecció, amb normalitat, no estaríem parlant, de si la taxa de reposició és curta o no, perquè el nombre de persones interines, de temporalitat, de vacants, s'hauria reduït, perquè qualsevol límiten la taxa, comparada amb el 33% d'interinitat que hi ha en aquesta Administració, sempre va a ser insuficient.
En comptes de convocar processos de selecció lliures i/o interns, s'han gastat els diners en assistències tècniques externes, que en moltes ocasions suplien i ocupaven llocs funcionarials, susceptibles d'integrar una OPE, com correspon.
Per això, vam demanar la següent dcumentació:
- Informe que han realitzat per al càlcul o discussió de la taxa de reposició d'efectius realitzada.
- Escrit de l'Administració de l'Estat en la qual s'adverteix la lectura restrictiva de l'article 21 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
- Sol·licituds de necessitat urgent de personal per part de totes les *Consellerías.
- Còpia de l'argument legal remès des del Ministeri de quina jurisprudència s'estaria ometent en el càlcul d'una taxa de reposició amb lectura més flexible per a incloure (i que “no deixen”) a tots els sectors/llocs de treball que gestionen de manera eficient els recursos públics (*art 21.6 Llei PGE).
- Còpia dels estudis de planificació en recursos humans per a preveure futura disminució de plantilles per envelliment.
Intersindical afirma que si “Madrid els amenaça” la Generalitat s'ha de defensar i cal atacar el criteri seguit per Madrid, ja que l'Estat ha convocat OPEs de sectors en els quals es fa una interpretació molt flexible dels PGE, com els inspectors de *SOIVRE, Psicòlegs d'Institucions Penitenciàries,… etc. Eixe plantejarem el defensarem el proper dimecres o dijous, 22 o 23, dates en què es podria convocar una Mesa sectorial per a refrendar esta OPO.