L’alumnat del CPEE Sant Àngel de la Guarda d’Alacant porta mesos sense el personal educador que li correspon

Aquest centre específic d'educació especial, després haver suportat pacientment quasi dos mesos per a l'ocupació efectiva de la primera vacant que es va produir, ara veu agreujada la situació en produir-se dues noves vacants d'uns llocs essencials per a l’atenció educativa del seu alumnat. La prolongació en el temps d'aquesta situació de precarietat atempta directament i greument contra els drets educatius bàsics de l'alumnat, al mateix temps que atempta greument contra la salut laboral de les treballadores i treballadors del centre, exposades a una sobrecàrrega de treball de manera quasi permanent.

12 / 02 / 2019 | Intersindical personal educador gestió borses condicions de treball cee sant àngel


El centre que, per dictamen, té assignat el recurs d'educadora en cada aula per a garantir els drets educatius d’un alumnat amb necessitats educatives vinculades a dificultats específiques molt greus, severes i permanents, està veient minvada la seua acció educativa fins al punt de constituir, segons manifesta el Síndic de Greuges, «un greu obstacle per al desenvolupament personal d'aquest alumnat i una fallida del seu dret a l'educació en igualtat de condicions que ve reconegut per la pròpia Constitució».

La situació denunciada per la direcció del centre i l'AMPA, ha estat suficientment acreditada i constatada per la Sindicatura de Greuges la qual, en constatar els incompliments de l'acord d'abril de 2017 entre ambdues Conselleries, ha manifestat la necessitat de modificar la legislació

L'administració està incomplint de manera reiterada el compromís adquirit de cobrir, amb celeritat i de manera immediata, els llocs de treball d'aquestes característiques, la qual cosa deixa en situació de desemparament un dels col·lectius més vulnerables i amb majors necessitats.

Com ja va denunciar Intersindical Valenciana en nota de premsa passat 22 de gener, la situació s'ha agreujat amb les dues noves baixes de personal educador, i com que, ara per ara, l'administració no té per costum iniciar cap gestió fins al moment de produir-se la vacant, el termini previsible per a incorporar efectivament el nou personal en cap cas es preveu inferior als dos mesos, per la qual cosa, el futur immediat d’aquest centre educatiu planteja un escenari insostenible per a l’alumnat i les seues famílies. Però també per a unes treballadores i treballadors que, a força de malviure permanentment sobrecarregades de treball, es van deixant la salut fins a trencar-se pel cos i, de vegades, per l’ànima.

De cap manera no podem entendre, ni justificar aquesta deixadesa, com tampoc entenem ni justifiquem la gestió del tot negligent d’una situació que, malgrat haver sigut posada de manifest en temps i termini suficient per a haver programat una substitució, deixa en situació de desemparament a un col·lectiu extremadament vulnerable i amb necessitats greus d'especial protecció.

Per tot el que hem explicat, davant una situació que es reprodueix de manera recurrent i sistemàtica, Intersindical Valenciana es veu amb l’obligació i la responsabilitat de tornar a denunciar públicament una injustícia intolerable contra l’alumnat més desprotegit del sistema educatiu.