L’embolic del moscós desperta passions

Ja poden estar contents: amb la graciosa devolució d'un dels tres dies de lliure disposicio -com a mínim- que ens havíen furtat, ens estan marejant d'allò més. Finalment, hem sabut que el quart moscós de 2013 es podrà utilitzar fins el 15 de febrer de 2014.

24 / 12 / 2013 | Intersindical retallades moscosos montoro funció pública


Gentilesa de EL JUEVES

Primer va ser el mitjà elegit: la Llei de Control del deute comercial en el sector públic que, veges tu, duu una Disposició addicional quarta que ens retorna el moscós perdut. Qui ens ho anava a dir, que el deute comercial en el sector públic es controlaria millor amb un moscós que sense!!
Qui ens anava a dir que el deute comercial es controlaria millor amb un moscós!!
En segon lloc, la data, el 21 de desembre, dissabte per més senyes, just quan les criatures ja no tenien escola i els torns de Nadal i Reis estaven ja repartits.
I, per acabar-ho d'arreglar, la poca agilitat del MHAP (Ministeri d'Hisenda i Administració Pública) en emetre unes instruccions per aclarir com es podria utilitzar tan fastuós regal com esn havia fet el senyor Burns/Montoro. Finalment, després d'un dilluns de bogeria telefònica en els departaments de personal de totes les administracions, va emetre una resolució per a aclarir l'assumpte, que podeu trobar en el següent enllaç:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13511.pdf
Més agilitat havia tingut la DG de Recursos Humans, que havia emés una circular durant el matí:
Instrucció dia addicional assumptes propis
I com el podem utilitzar, doncs?
Doncs fins el dia 15 de febrer, podem utilitzar este quart moscós de 2013.