L’Oferta Pública d’Ocupació de 2020 està ja preparada. Es podrà dur a terme?

Hui s’ha reunit de forma telemàtica la mesa tècnica de la mesa sectorial de Funció Pública per a negociar la oferta pública d’ocupació (OPO) 2020. Es tracta de 782 llocs per a torn lliure i 540 per a promoció interna. Per culpa del manteniment de la taxa de reposició d’efectius, els llocs de promoció interna que no es cobreixen no s’afegiran a les del mateix cos del torn lliure. És una demanda generalitzada de tots els sindicats i fins i tot de l’administració valenciana la necessitat d’eliminar la taxa de reposició, però el govern espanyol no fa cas. Mentre que hi haja taxa de reposició, l’alta temporalitat no es reduirà. La distribució dels llocs entre els diferents cossos no està completada i serà en la mesa sectorial que es celebrarà pròximament quan podrem explicar-vos-la.

30 / 10 / 2020 | Intersindical procesos selectius oferta pública funció pública


Sí que podem contar-vos que es convocaran els llocs ocupats per personal laboral indefinit no fix de plantilla, i la cobertura reglamentària d’aquests llocs per les persones que superen el procés selectiu portarà el cessament automàtic d’aquest personal i quedarà extingida la seua relació laboral.
Intersindical Valenciana ha instat la paralització dels processos selectius en marxa fins la finalització de l’estat d’alarma
Per una altra banda, en el primer esborrany es van presentar llocs del cos C1-04 Especialistes en Educació Infantil. Ara han desaparegut, segons el director general, a petició de la conselleria d’Educació. INTERSINDICAL VALENCIANA ha protestat per l’actitud irrespectuosa d’Educació envers el personal educador, que retarda el compliment dels acords de les meses generals sota una suposada preocupació perquè ningú es quede sense poder entrar en el pla d’ocupació i accedir al grup B. Tal volta esperen a que el personal es jubile. Vergonya!!

Ha coincidit la reunió de hui amb la publicació de la resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’adequen les mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració de la Generalitat amb motiu de la COVID-19, la mesura principal de la mateixa és la possibilitat de fer treball no presencial fins a un 30% de la plantilla.

Des d’INTERSINDICAL VALENCIANA hem demanat la paralització dels processos selectius en marxa fins la finalització de l’estat d’alarma per impossibilitat de dur-los a terme amb les garanties sanitàries suficients. De la mateixa manera hem demanat que aprofitant la situació es treballe per donar solució a la temporalitat del personal que presta serveis en l’administració del Consell -pots veure el document clicant ací-. El Director General de Funció Pública ha explicat que mentre que la situació no canvie o empitjore, s’ha de reduir la taxa de temporalitat mitjançant l’únic instrument que està sobre la taula, i és el desenvolupament dels processos d’estabilitat de 2017 i 2018. Ja veurem si la COVID-19 permet que es porten a terme.