Més coses de la Mesa Sectorial: Desdejunem dubtes

En la mesa sectorial celebrada ahir, 3 de juliol, es van aprovar, amb una poc habitual unanimitat, els Pactes per millorar les condicions laborals del Personal Educador d'Educació Especial, Educació Infantil i Fisioterapeutes de centres educatius i la re-classificació, mitjançant l'increment horari, de llocs de treball de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Les condicions dels pactes i la nostra opinió ja la coneixeu pel correu d’ahir. Ara us farem un resum de les preguntes i els precs que es van fer i que va respondre la Directora General de Funció Pública.

04 / 07 / 2018 | Intersindical reclassificació personal igualtat personal centres educatius mesa sectorial condicions de treball


Moltes preguntes i alguns precs:
Com ja és habitual, reiterant un ritual recent, Intersindical, des d'una concepció més laica de l'ordre del dia, proposa substituir l'enunciat "precs i preguntes" per torn obert de paraules.

En primer punt es va preguntar per la quantia de la paga extra del personal que recentment s’ha funcionaritzat. Recordem que li han abonat 5/6 de la paga, al fer un càlcul diferent al del personal funcionari. Ens ha contestat que ho estan intentant resoldre el més aviat possible. Si davant altres processos de funcionarització es va poder solucionar, ara també s’haurà de fer.

El descompte per la vaga el 8 de març ha estat massa alt, potser no s’ha fet d’acord a la llei, i s’ha demanat que es revise, i si cal tornar els diners, que es faça.

Per una altra banda, ja el dia 2 ens van enviar un cronograma dels concursos de trasllats, en aquest cas els previstos per al segon semestre de 2018, tots relacionats amb les convocatòries d’oposició de 2015 i 2016. Per tant, si no heu vist en la relació el grup que us interessa, per eixample, el C1 d’administració general, això no vol dir que no s’incorpore en 2019. El més important en aquest cas és que en el mes en que s’anuncien els concursos els trobem al Diari Oficial. No volem més retards.

Hui s’han publicat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018. A banda de la pujada del sou hem de destacar les referències als llocs de treball que es poden oferir en l’OPEde 2018, la possible recuperació de sou en situacions de incapacitat temporal i altres fons addicionals. Doncs bé, per a què se’ns apliquen, s’ha de convocar la Mesa General de Negociació I. Ens han dit que la setmana vinent es reunirà. I també la setmana vinent hi haurà negociació sobre els criteris de les oposicions del pla d’estabilització de llocs, corresponent a l’OPEde 2017. I en la mateixa setmana també hi haurà una mesa tècnica sobre les condicions del personal agent mediambiental, fruit de la pressió del col·lectiu. Intentarem sobreviure a tantes meses de negociació.

Pel que fa al decret de carrera professional per al personal interí, conegut com GVACarrera 3, sembla que està perdut en el Consell Jurídic Consultiu des de fa tres mesos. Esperem que aparega i no es tracte d’una maniobra dilatòria de l’Administració per tal de no pagar. En aquest apartat, INTERSINDICAL VALENCIANA ha aprofitat per a lliurar a la mesa un document sol·licitant l’inici de la negociació del decret de carrera professional, també conegut com a GVACarrera 4, pel qual tots els col·lectius afectats , pel model actual, com son el personal interí que ha estat en diversos llocs o grups, el personal funcionari de carrera en situació de falsa millora, el personal funcionari de carrera que hi ha accedit després de 2015 i no se li ha respectat la seua antiguitat, puga rebre el complement de carrera professional que en justícia li correspon.

També està pendent la publicació de la nova ordre de borses, que s’està adequant a l’informe de l’Advocacia. En aquest cas, caldrà modificar el Decret 3/2017 per a incloure la garantia per al personal de diversitat funcional, amb un grau de discapacitat reconegut, un nomenament per cada vint.

En el mes de juliol està prevista la publicació de la nova relació de llocs de treball, amb inclusió dels llocs modificats en Igualtat. Dels nous llocs que Igualtat havia demanat crear en el mes d’abril, encara no saben dir-nos quan estaran en els centres de treball, tot i que ja arriben tard.

Per a setembre tindrem la negociació dels criteris de classificació dels llocs, i així no tindrem el “mercat persa” de que cada conselleria ofereix els llocs amb una classificació diferent, amb sectors feminitzats i mal pagats. També es començarà en setembre la negociació d’un nou decret de condicions de treball que subsistisca al Decret 175/2006, on es parlarà dels horaris.

Esperem que arribem a ampliar l’horari d’estiu fins al 15 d’octubre, com ocorria abans de la crisi. Per cert, l’explicació sobre la suspensió de la Mesa Sectorial sobre l'ampliació de la jornada reduïda d'estiu i, consegüentment la no-aplicació de l’horari d’estiu des de passat 15 de maig va ser certament misteriosa. Tot i haver certificat de pressupostos, segons algun membre de la mesa, la “superioritat” no havia donat la conformitat a la reducció de l’horari, assenyalant que, a més era il·legal. Potser eixa il·legalitat estiga relacionada amb els requisits establerts per a aquestes mesures en els acords que cert sindicalisme colonial signa en Madrid.

Esperem i desitgem que eixe Déu o Deessa que, des del seu tro celestial, ha paralitzat aquesta modificació, en el futur tinga més en compte la reparació pendent dels drets arrabassats en el periode anterior al personal de l’Administració del Consell.

Sol·licitud de carrera 4.0