Mesa Sectorial “a la carrera”

Malgrat l'Amazones de tinta enfuriada que s'ha abocat durant els últims mesos, poc més de cinquanta minuts han estat temps suficient per a una Mesa Sectorial en la qual, amb una negociació de tràmit, s'ha signat un Acord sobre els criteris de l'Oferta d'Ocupació Pública 2016 i s'han donat per negociada l'Ordre de Barem de Concursos i la modificació del Decret de Carrera Professional Horitzontal.

21 / 03 / 2017 | Intersindical mesa sectorial


I com en un viatge al passat, hem vist reproduir amb una fidelitat exquisida el mateix argumentari possibilista que porta anys postulant de manera reiterada que els acords dolents es signen tan sols per la possibilitat que obrin d'actuar en contra tot just l'endemà de la signatura, independentment del greuges, les injustícies i el patiment que puguen provocar.

Respecte a l'Acord sobre l'OPO 2016, Intersindical ha manifestat considera que no és aquest l'instrument que va a possibilitar acomplir els objectius de reducció i consolidació de l'ocupació temporal. De fet, entenem que, amb els dos acords substanciats fins ara -i resulta molt significatiu que a l'actual acord s'haja hagut de corregir la intenció inicial de l'administració que pretenia minvar el pes percentual atorgat als serveis prestats- caminem en sentit contrari per la qual cosa totes les declaracions i titulars sobre el Pla Estratègic de Recursos Humans i processos de consolidació del personal temporal no passen de ser un brindis al sol.

A més a més, es torna a donar el mateix tractament a la llengua pròpia. Li hem hagut de recordar a l'administració, que amb aquests criteris es dona la possibilitat demencial de poder ocupar un lloc de treball públic sense saber una paraula de valencià. Es cert que es tracta d'una possibilitat remota, però des d'Intersindical defensem que aquesta possibilitat no pot existir de cap de les maneres per una qüestió bàsica d'igualtat de drets lingüístics, però també perquè noi és eixa l'administració i el país que volem construir.


En el segon punt de l'ordre del dia, hem tractat l'Ordre de barems generals d'aplicació als concursos de mèrits. Independentment de les discrepàncies sobre algunes de les qüestions plantejades: La importància de valorar els coneixements de portuguès, la limitació del valor assignat al temps en comissió de serveis o l'increment de les titulacions computables com a mèrit, totes qüestions mereixedores de debats d'allò més interessants, com ara, a més del portuguès o el finès, valorar també com a mèrit l'eusquera o la resta de llengües oficials de l'estat espanyol, per posar tan sols un exemple.

Intersindical Valenciana, però, considera una necessitat urgent implementar un instrument per a desbloquejar la convocatòria dels concursos de mèrits. Com que, a més, potser estem parlant d'una norma d'usar i llançar, pel fet que la nova llei de funció pública pot exigir una normativa específica de desenvolupament, no tenim cap inconvenient a considerar que aquest pot ser l'instrument normatiu suficient per a acomplir eixe objectiu limitat.

Quant a la modificació del decret de carrera professional horitzontal, Intersindical ha defensat la necessitat d'aplicar sense dilacions una modificació que hauria de corregir els efectes perversos d'una norma davant la qual tan sols hi ha una afirmació unitària: Ha generat més personal damnificat que beneficiari.

Com que la memòria és feble, caldrà tirar mà de l'hemeroteca per a recordar la coherència argumental, i també la contundència, contra una norma que sempre hem considerat incompleta i injusta. Com a mostra, podeu recuperar ací el nostre correu de 18/11/2014.


Avui, com que sempre intentem mantenir viva una negociació fins a l'últim moment i no renunciem a qualsevol possibilitat de millora, hem proposat una nova redacció en el sentit que els efectes econòmics sigueren els de la data d'entrada en vigor de la norma sempre que aquesta no ultrapassara el primer dia de juliol de 2017.

Aquesta proposta s'hauria de complementar amb un acord formal de la Mesa Sectorial que determinara:

Primer.- que la modificació actual és una solució provisional que no admet cap ajornament per a desbloquejar la convocatòria dels concursos de mèrits sense afegir cap nova discriminació a un personal discriminat durant anys.

Segon.- Arribat el moment d'abordar la modificació del decret 186/2014 en compliment de la recent sentència del Tribunal Suprem, aquesta modificació es realitzarà considerant la incorporació tant del personal interí com del personal de carrera que hi ha promocionat, essent els efectes econòmics i administratius des de l'u de gener de 2015 en els mateixos percentatges que es va aplicar el decret en aquell moment.

Malauradament no hem obtingut de l'administració cap compromís diferent als que ja constaven al document proposat per a la mesa d'avui.

Respecte a subscriure, o no, aquesta proposta, hem informat que notificarem la postura d'Intersindical en haver conclós el procés d'assemblees per a consultar el personal respecte aquesta qüestió.

LLOCS ON ES REALITZARAN LES ASSEMBLEES: 
·  Alacant:
D.T. d’Agricultura, 23/03/17 a 8,00 hores
Edifici Torre de la Generalitat 23/03/17 a 14,30 hores
D.T. d’Economia, dia 24/03/17 a 8,00 hores
D.T. d’Igualtat,  dia 27/03/17 a 8,00 hores
 
     València: 
Complex Administratiu 9 d’Octubre, dia 23/03/17 a les 8,15 hores
Conselleria d’Educació, dia 23/03/17 a les 14,30 hores
D.T. d’Ocupació / D.T. d’Igualtat, carrer Baró de Càrcer, , dia 27/03/17 a les 14.30 hores
 
ORDE DEL DIA: 
Decret de Carrera Professional
Informació Mesa Sectorial Funció Pública 21 de març
Precs i suggeriments

A Castelló es faran en acabar la setmana de Magdalena

Quant al punt de precs i suggeriments, tan sols hem rebut resposta respecte a la sentència del Tribunal Suprem respecte a la carrera per al personal interí que l'administració encara està estudiant. També ens ha informat que ja ha arribat la resposta de pressuposts que havia quedat pendent en l'anterior mesa sobre la recuperació de la jornada d'estiu prèvia a les retallades del decret Vela. No ens ha avançat, però, el sentit d'eixa resposta.

A més a més, Intersindical ha plantejat la necessitat d'iniciar de manera urgent la negociació per a elaborar una nova normativa de borses d'ocupació temporal per a adequar-la al decret 3/2017. Però, a més, per a humanitzar una norma que penalitza els serveis prestats, resulta absolutament ineficient, ha anat incorporant un seguit de criteris de funcionament de vegades contradictoris i fins i tot discriminatoris i, ara mateix, constitueix l'obstacle principal per a concloure el processos de canvi de lloc per motius de salut del personal interí.

I per a acabar, hem presentat un document, prèviament enregistrat, emplaçant l'administració a la convocatòria urgent i immediata d'una mesa tècnica per a negociar els efectes de la privatització del servei de traducció i correcció sobre les funcions i condicions de treball del Personal Tècnic de Promoció Lingüística

Descarrega't el document adjunt