Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública: El ruc i la pastanaga

Passat dijous, 14 de març, es va convocar una mesa tècnica en la qual, amb la urgència típica dels períodes preelectorals, l’administració ens va bombardejar amb un allau d’informacions sobre diferents processos els quals, ara, a carro passat, resulten del tot inajornables i s’han de deixar enllestits abans de la propera cita amb les urnes.

25 / 03 / 2019 | Intersindical mesa tècnica funció pública condicions de treball concursos generals de mèrits


I així, com en un déjà vu recurrent, si fa uns mesos ens regalaren un cronograma de convocatòries d’ocupació pública d’impossible aplicació, ara, confirmada la impossibilitat i l’incompliment de l’anterior brindis al sol, l’administració ens presenta una nova cronografia meteòrica de concursos generals de mèrits.

CONCURSOS A CONVOCAR
Entre finals de març i la primera quinzena d’abril eixiran les següents convocatòries:
 Ajudant de Residència APF-05-06: El 20 de març tenen previst la publicació.
 Auxiliar de Gestió C2-01-01.
 Educ. Especial C1-03. Volen que per a primers del curs que ve estiga resolt.
 Caps de Secció i Nivells 24 d’ A1-01 i A1-02.

En Abril eixiran les convocatòries:
 Metges A1-24.
 Directors de Centres de Serveis Socials (Ad. Especial A1 y A2).

En Maig eixiran les convocatòries:
 Geodèsia i Cartografia A2-12.
 Treball Social: A2-16-03.
 Administració Sociosanitària A2-19.
 Fisioterapeutes A2-20.
 Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals A1-25-02.

En Juny eixiran les convocatòries:
 Subalterns APF-01-01.
 Administratius C1-01-01.

Temes diversos
 Els concursos de caps d’equip i negociat, els costarà de baremar, calculen que el llistat provisional estarà per a finals de juny.
 S'acorda modificar el punt g) dins de l'article 18 de l'ordre de Borses, referent a les persones que estan en millora d'ocupació i concursen dins de la seua categoria de la qual són propietaris d'una plaça, i no els exclouen de la bossa de millora d'ocupació en la qual estan, per haver de prendre possessió a la plaça a la qual han concursat i perquè no es preste a interpretacions diferents, quedant de la següent manera:
“g) Por renuncia al desempeño del puesto, salvo que sea como consecuencia del que ha sido nombrado por pertenecer a esa bolsa una vez ha tomado posesión del mismo”
 Pel que fa al tema de canvi de llocs per motiu de salut, creuen que el major problema radica en els temporals, s'està seguint el Decret. En l'article 10, primer es té en compte a l'hora del canvi, llocs de treball dins de la localitat del seu lloc de destinació, i després les retribucions... Es comenta fer-los a aqueixes persones uns cursets per a preparar-los per als seus nous treballs. Normalment a aquestes persones se'ls ofereixen llocs d’APF i Auxiliars de gestió, però a vegades és difícil situar-los, i se solen fer modificacions en el lloc, perquè no hi ha llocs que s'adapten a les seues necessitats.
 Quant al tema del 0,25% de l'increment de la massa salarial, es pretén començar la distribució de la pujada pels grups més baixos; APF i quasi tot el C2.la pujada va lligada amb un augment de les jornades de 36,15h a 38, 45h. Entenem que no es tracta d'una pujada retributiva, es tracta, senzillament, d'un increment de jornada que necessàriament s'ha de retribuir.
 En la constitució de la borsa de TEMEN es va a demanar requisit de titulació.
 S’ha parlat també de l’escletxa retributiva que afecta els col·lectius femintzats. Ha sorgit la idea de fer diferents complements dins del mateix grup (funcionari interí, de carrera y caps). Intersindical sempre ha apostat per la igualtat, a mateix treball mateix sou.
 Ens preocupa el tema de canvi de centre de treball en les adjudicacions. Hem demanat una reunió amb les Direccions Territorials per tractar el tema dels llocs de treball i les borses i la necessitat de tractar-ho en una mesa tècnica.
 Pel que fa al tema del intrusisme patit pels Treballadors Socials dels SPEs, no els preocupa molt i ens transmeten que ja s’ha aclarit. Estarem darrere per comprovar les actuacions en eixa línia.
 Ens transmeten que prompte eixiran les convocatòries de periodistes y del cos de seguretat en el treball.

 Quant a les places de difícil cobertura, malgrat la lentitud del procés, la finalitat és la cobertura de les places en els serveis per persones realment interessades, però resulta una sobrecàrrega de treball per al personal encarregat revisar les sol·licituds amb aquesta finalitat.
 El procés de reclassificació del cos de delineants s’iniciarà després de la convocatòria i resolució del concurs de mèrits
 Hem posat en coneixement de l’administració la necessitat urgent de cobertura de les places d’ajudat de manteniment, fonamentalment a la província d’Alacant.
 EEI: Pel que fa a l’esgotament de la borsa i la necessitat de personal l’administració està valorant la possibilitat d’obrir la borsa per a inscriure’s i actualitzar mèrits. Intersindical torna a insistir en l’activació automàtica de tot el personal desactivat per haver acceptat un lloc d’educació especial. Per al sindicat aquesta és l’opció més àgil i eficaç, a més d’equitativa.
 Igualment tenim la problemàtica de la exigència de titulació per al cas de tornar al cos C1 d’origen segons la nova ordre de borses.
 Queda en l’aire la borsa de A2.
 Oposició d’EEE : tenen previst traure el temari i publicar-ho no ens avancen quant, però primer volen resoldre les oposicions d’A1 y A2.
 En Funció Pública estan treballant amb el programa informàtic de les adjudicacions però no saben encara como solucionar el tema de las resultats, l’aplicació informàtica no està preparada encara i falta per resoldre el tema d’administració especial. Una possibilitat es fer-ho telemàticament amb el mateix sistema que els docents, també hem apuntat que amb els mateixos defectes. No confiem massa perquè estem esgotant la legislatura n’hi ha massa coses pendents.
 Quant als orientadors, volen fer convocatòria per estabilitat encara que siga de l’OPE 2017.

Aquest allau d’informacions i terminis de vertigen, totes les presses d’última hora i els compromisos contrarellotge en els minuts del fem de la legislatura, venen a reforçar la sensació que ens hem passat aquests quatre anys escenificant el conte del ruc al qual es manté permanentment en moviment penjant una pastanaga a pocs centímetres de la seua boca. En el nostre cas, la safanòria ha estat representada pels diferents acords incomplits, projectes normatius, propostes i compromisos inconclusos que han servit per a mantenir-nos en un procés de debat i negociació permanent durant aquests quatre anys.
Malauradament, les nostres safanòries simbòliques també han estat del tot inaccessibles i malgrat haver hipotecat quasi tot el temps i recursos sindicals disponibles, aquestes negociacions estèrils ens deixen al calaix dels projectes inconclusos la nova llei de la funció pública valenciana, la llei del sector públic instrumental, l’aplicació de la jornada de 35 hores, la creació d’un fons per a la recuperació de la perduda retributiva, la reversió de la gestió de serveis privatitzats -com ara les contingències professionals gestionades per les mútues- la recuperació de drets laborals perduts -entre altres els permisos establerts al decret 175 que han estat reduïts en aplicació de normativa bàsica estatal-, l’adequació retributiva i classificatòria dels col·lectius feminitzats, o les reclassificacions de llocs de treball de personal educador d’educació infantil, educació especial i delineants.

Com es pot veure, malgrat l’anunci d’activitat frenètica d’aquesta mesa tècnica, el ben cert, es que pràcticament tot queda per fer i per al seu desenvolupament, o no, caldrà esperar que parlen les urnes proper 28 d’abril.