Modificació del Decret de Carrera per al personal que ha promocionat

Carrera Professional Horitzontal versió 2.0: Pegat d’actualització “compatible” exclusivament per a personal funcionari de carrera que ha promocionat

31 / 07 / 2017 | Intersindical funció pública condicions laborals carrera professional


Davant l’inici de la modificació de la carrera professional per al funcionariat de carrera que ha promocionat, la millor estratègia és no precipitar-se.
Avui 31 de juliol de 2017 s'ha publicat la resolució de 25 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’inicia el procediment d’adaptació al nou sistema de carrera establert en les disposicions transitòries 1a i 2a del Decret 93/2017, de 14 de juliol, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, que regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici. El més important és que heu de llegir-la i si teniu cap dubte, pregunteu-nos. Tot i això, ens permetrem fer-vos uns breus suggeriments.
En primer lloc, cal tindre molt present a qui va adreçat aquest decret: Al personal que és funcionari de carrera en més d'un grup o subgrup. I amb caràcter residual, al personal que a l'entrada en vigor del Decret 186/2014, per diferents motius, no ho va sol·licitar, i ara tenen l’oportunitat de recuperar part d’eixe temps. Aleshores, és clar que en no estar en cap d’aquest dos grups, aquest decret no us afecta de cap manera.
Una qüestió diferent, sobre la qual hem rebut nombroses consultes, es què ha de fer el personal que es troba en millora d’ocupació. Per posar un exemple, una persona és funcionària de carrera del cos C2-01-01 Auxiliar de gestió, i ara es troba en millora d'ocupació en un lloc del cos C1-01 Administratiu ara mateix no ha de fer res, perquè tan sols és personal funcionari de carrera en un cos.
El temps en aquesta situació us servirà alhora de assolir la carrera professional en el vostre cos, o bé deixar-ho en el cas de que promocioneu, però eixa situació es donarà en el moment de canviar de grau de desenvolupament professional i no en aquest procés.
Així mateix, en segon lloc, cal fer una menció expressa al personal que pertany a un col·lectiu professional que ha estat objecte de reclassificació mitjançant un pla d'ordenació de personal. En eixa circumstància no s’aplicarà cap coeficient de ponderació, sinò que tot el temps comptarà integrament en el grup superior. Cal al·legar expressament aquesta situació en la sol·licitud.
En tercer lloc, si teniu dret a participar i el programa no us ho permet, recordeu que es pot omplir la sol·licitud en paper i presentar-la per registre.
I per a acabar, no us precipiteu. Disposeu fins a 30 de setembre per a fer el tràmit i la data dels efectes econòmics serà exactament la mateixa: 1 de setembre. Paga la pena anar a pams, llegir acuradament i preguntar qualsevol dubte, abans que no vincular-se a un procediment del qual ens podem penedir després.