L’OOP de 2022 una altra negociació fallida.

D'aquesta manera, no. No tot ha de ser oposició pura i dura.
Continuem demanan l'acess diferenciat.

17 / 03 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva temporalitat país valencià generalitat funció pública


Ahir l’administració va donar per tancada la negociació amb el agents socials de la OPP 2022 amb l’aprovació del Decret de l’OOP de 2022 amb totes les organitzacions sindicals en contra llevat de CCOO.
Des d’Intersindical Valenciana-STAS manifestarem el nostre desacord amb una OOP que no compleix amb les necessitats del personal. Ni el sistema de provisió i selecció, ni el moment per a l’aprovació s’adeqüen al que aquesta organització sindical ha reiterat en totes les meses sectorials de negociació d’aquest decret.

En aquest moment de molta incertesa al voltant de l’estabilitat del personal en frau de llei necessitem que l’administració aclarisca els punts sobre l’aplicació de la llei 20/2021 de mesures per a la reducció de la temporalitat. Principalment, el col·lectiu afectat ronda una edat difícil per trobar alternatives laborals, amés a més vora una tercera part són dones que es troben als llocs més baixos de l’escala de cossos i que després d’un mon donant servei a l'administració, veu que el desenvolupament de les diferents OOP i l’aplicació de les mesures per reduir la temporalitat amenacen amb traure-les del sistema laboral i avocar-les l’atur.

Per altra banda estem veient que en els propers anys les jubilacions del personal al servei de l’administració augmentaran a un ritme de vertigen que si no canvia la taxa de reposició propiciarà una manca d’efectius entre el personal a càrrec dels serveis . Així dons, la creació de noves places mitjançant programes temporals i la falta de personal tornaran a augmentar la temporalitat a les administracions publiques si no es soluciona d’una manera favorable per a tot el personal. Hem de tindre en compte també la possibilitat de mobilitat del personal funcionari que veu mermades les possibilitats de millora amb les recents modificacions legislatives.

Estem totalment en contra de la interpretació partidista que fa l’administració de la llei de funció publica segons li convé a la Consellera emprenyada en fomentar els sistemes d’oposició pura deixant de costat la valoració de l’experiència, que és la que permet desenvolupar els serveis no és el sistema que aquesta organització sindical defensa. Hi ha que donar oportunitat al personal amb experiència acumulada per posar en valor allò que sap. Fa ja unes dècades que demanaven i continuarem demanant els tres torns per a l’accés a la funció publica, oposició, concurs-oposició i promoció interna però per aquesta administració pareix que sols compta el coneixement pur com a mèrit.. Aquest es el motiu principal per a no donar suport a aquesta OOP.

Per altra banda i pel que fa a altres temes importants l’administració pareix tindre tot el temps del mon i la legislatura s’esgota per donar resposta a temes com la negociació dels criteris de l’OOP, la nova regulació de la millora d’ocupació, el tema de la capacitació lingüística, a la espera d’un informe que mai arriba, i el tema de les borses i el personal que les integra que afecta al persona que no obtinga destinació arran dels processos d’estabilització que quedarà fora de tota possibilitat de continuar treballant per a la administració.


Mesa_Sectorial_160322.pdf