Que se consiga el efecto sin que se note el cuidado

Ahir, dimarts 3 de març, hi hagué mesa tècnica per a explicar com ha anat el procés d'enquadrament inicial en la carrera professional. En el següent enllaç teniu les dades que ens han donat. Pel que fa al calendari, es confirma que es cobrarà en abril, per un munt de raons tècniques, que aconsegueixen emmascarar que, si s'hagueren fet les coses bé i a temps, no es cobraria just 25 dies abans de les eleccions

03 / 03 / 2015 | Intersindical retallades mesa sectorial


Felip V, en el Museu de l'Almodí de Xàtiva

"... por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado…"*
* De la “Instrucción secreta” que el fiscal del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, trasmeté als corregidors del Principat de Catalunya el 29 de gener de 1716.

En definitiva, que han fet el mateix que l'Absolutisme de Felip V per a sotmetre els regnes que se li oposaren en nom de la llibertat dels pobles: disimular les intencions, però parant bona atenció en què els efectes siguen els que es pretén.
En aquest cas, hi ha motius tècnics que expliquen que no s'arribe a temps d'incloure el pagament de la carrera en la nòmina de març: sens dubte, són convincents i segurament són reals. Tanmateix, el que ja tingueren bona cura de fer va ser retardar tot el que pugueren l'inici del procés, per a què, finalment, es cobrara en 2015, justet a temps de les eleccions.
_________________________________________________________________________________

Sol·licituds
Hi havia 10.338 persones amb dret a demanar-la (segons el decret, clar). L'han demanada, a través de l’aplicació, 10.018, el 97%.
D'aquestes, 7.998 sol·licituds, el 80%, ha donat la conformitat al Grau de Desenvolupament Professional (GDP) proposat per l'aplicació.
Unes altres 2.020 persones, el 20%, ha presentat al·legacions:
• Al·legació d’un mèrit no anotat: 618 persones
• Al·legació al GDP proposat: 1.402 persones, bàsicament les que han promocionat.
S'han presentat 148 sol·licituds en paper, un 1,3%, i han quedat 172 persones, un 1,7%, que s'han enquadrat d'ofici.
No hi ha hagut cap renúncia, com era d'esperar.

Sol·licituds de personal temporal:
De les 5.168 persones funcionàries interines o laborlas temporals, s'han presentat 862 sol·licituds, de les quals 303 (34%) eren de persones laborals temporals, i 559 persones (66%) eren funcionàries interines. No se sap quantes persones estaven en falsa millora d'ocupacio, però ho mencionen en les al·legacions 26.

Altres
Han presentat sol·licitud 391 persones que no són personal de la Generalitat.
I també 69 persones que no estan en actiu.

Calendari
Una vegada presentades les sol·licituds, els serveis informàtics han preparat una aplicació per a fer la gestió, validar sol·licituds, etc. Aquesta aplicació va estar en condicions de començar a principis de febrer i van acabar de validar, comprovar al·legacions, anotar nous mèrits, etc., ahir, 2 de març.
Ara mateix, les resolucions estan en Intervenció. Després cal que signe la directora de Recursos Humans, cosa que li costarà almenys tres o quatre dies, ja que es tracta de més de 10.000 resolucions.
La setmana posterior a Falles (la del dia 23 de març, per a qui no siga de València), es preveu que es podrà enviar un correu massiu amb accés a l’aplicació per a les notificacions de les resolucions. Atenció: la visualització aprofitarà de notificació: us recomenem que us ho imprimiu i guardeu la impressió.
A les conselleries només s'enviaràn els noms, GDP reconegut i GDP compensatori receonegut, per a què facen les incidències en nòmina.
Es pagarà en la nòmina d’abril, perquè no s’arriva a temps amb totes les passes que s’han donat, si tot va bé i no es fot res.