Són les persones que hi treballen les qui fan essencials tots els serveis públics: Iniciatives en temps de confinament.

Les treballadores i treballadors del CEAM de Port de Sagunt han posat en marxa diverses iniciatives amb l’objectiu de transformar en propostes dinamitzadores de les relacions interpersonals i grupals l’atenció de les persones majors al seu càrrec. Volem agrair i reconèixer aquesta iniciativa que de manera voluntària ha treballat per mantenir el teixit assistencial existent abans de la situació creada per la Covid-19.

16 / 07 / 2020 | Intersindical iniciatives durant la pandèmia igualtat i polítiques inclusives funció pública ceams


Durant quasi tot l’estat d’alarma els CEAMs han romàs tancats al públic. A hores d’ara, aquests centres són una referència de sociabilitat i atenció preventiva per a les persones usuàries i un element indispensable per a la seua salut física i emocional.
Sense tindre un responsable directe del centre, i per iniciativa pròpia , el personal que hi treballa ha cuidat dels usuaris habituals, a més amés, el centre no ha tancat i ha romàs obert encara que no al públic per donar una certa continuïtat al seu treball. Cal afegir que el personal ha desenvolupat una altra mena d’activitat laboral diferent a la que habitual-ment duen a terme però de la mateixa manera important. Una de les iniciatives a destacar ha sigut fer rondes de contactes telefònic als usuaris que es trobaven soles a casa i necessitaven contacte amb algú amb la finalitat de pal·liar la situació de solitud creada per causa de la pandèmia. S’han preocupat que les persones que es trobaven confinades per la pandèmia continuaren sent ateses i en la mesura de les seues possibilitats continuar donant una atenció personalitzada i necessària.

D’altra banda, l’administratiu i les ajudants de residència amb el pla de contingència que els va enviar la VICIPI han adequat el centre i han pres les mesures adequades per fer front la Covid-19. Així mateix amb autonomia organitzativa han fet possible l’apertura del centre. Amb els escassos medis de què disposaven i amb molta imaginació i creativitat condimentada amb il·lusió i ganes de treballar han aconseguit tindre un centre amb totes les condicions exigides de seguretat i salut per a usuaris i personal que hi treballa.

L’assistència i atenció de les persones ha primat sobre els medis de què disposaven, una mostra més de la vàlua del personal que fa possible els serveis públics essencials per a la comunitat.