28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball

Intersindical Valenciana reclama l'aplicació d'una sèrie de mesures per reduir la sinistralitat laboral i acabar amb la precarietat. Amb la salut i la seguretat en el treball no es juga!

27 / 04 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva salut país valencià


Les condicions de treball exerceixen una influència directa en la seguretat i salut de les persones treballadores. Per poder-les establir, resulta necessària la participació i el diàleg social. Tal com indica el lema per a 2022 de l’Organització Internacional del treball, cal actuar conjuntament per a construir una cultura de seguretat i salut positiva.

Per tal de fer-ho possible haurem d’avançar amb l’objectiu clar de generar un compromís per part de tots els organismes i persones amb responsabilitats en l’àmbit de la seguretat i salut al treball, per tal d’augmentar l’eficàcia de la prevenció. I per a aconseguir-ho, totes les persones han d’estar implicades i col·laborar activament, i així trobar solucions als riscos existents i millorar les condicions laborals. En aquest sentit, és fonamental una comunicació basada en el respecte mutu entre les direccions i les persones treballadores.

La seguretat i la salut laboral ha de ser motiu de preocupació i ocupació per als governs i és necessari revisar les polítiques preventives i la normativa per abordar els reptes actuals i els que tindrem en el futur, així com acabar amb la precarietat laboral. La precarietat mata.

Les administracions han d’aplicar mesures destinades a posar fi a l’incompliment sistemàtic de la llei de prevenció als diferents sectors. S'ha d'ampliar el personal dels organismes tècnics en matèria de prevenció. I no podem oblidar tampoc la necessitat d'enfortir els organismes competents en l’àmbit de la seguretat i salut laboral. Només d’aquesta manera podrem reduir la sinistralitat -les xifres de la qual s’han mantingut en l’última dècada- i els accidents de treball que han anat en augment respecte a l’any anterior.

Des d’Intersindical Valenciana reivindiquem el reconeixement de les malalties professionals, la reducció de la jornada laboral, el compliment de la vigilància de la salut, la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, l’abordatge dels riscos derivats de noves formes d’organització en el treball, l’aprofundiment en la prevenció dels riscos psicosocials i la posada en marxa de mecanismes per abordar els riscos derivats dels efectes del canvi climàtic. Pel que fa a aquesta última qüestió, les empreses han de respondre de manera preventiva i activa enfront de les amenaces derivades dels fenòmens meteorològics extrems. Vivim en una situació d’emergència climàtica i, en especial, les persones més vulnerables, són les que més pateixen els seus efectes.

D'altra banda, també exigim mesures que protegisquen les persones sensibles, amb treballs precaris, i que els centres de treball siguen entorns segurs, saludables i dignes. Reclamem, a més, una ocupació verda, destinada a protegir i promoure el medi ambient, per tal de mitigar l’impacte del canvi climàtic sobre la salut del planeta i de les persones i la degradació del medi ambient que afecta milions de treballs i mitjans de vida.

Volem fer també especial referència al tema de la salut mental, que la pandèmia ha tret de l'armari. Considerem necessari que, davant d’aquesta situació, s’impulsen polítiques públiques així com el desenvolupament d'una legislació específica per abordar aquesta qüestió als centres de treball.

No voldríem acabar aquest escrit sense fer una menció especial a totes i cadascuna de les víctimes d’accidents laborals i també a les persones que han contret malalties com a conseqüència del desenvolupament de les seues funcions al treball.

En definitiva, el 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut al treball, reclamem el compromís per part del govern i tots els organismes en l’àmbit de la prevenció, per tal de desenvolupar una cultura preventiva arrelada a qualsevol activitat laboral de manera transversal.

La salut no està en venda!