Concurs de trasllats d’educadors d’educació especial.


04 / 04 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva país valencià educadors


Enllaç al concurs.

Per fi ha eixit el tan esperat concurs de trasllats d’educadors d’educació especial. Fins ací tot be. La sorpresa ens ha arribat al veure que un terç de les places apareixen sense adscripció funcional, la qual cosa provoca un desconeixement absolut i real de les característiques dels llocs i no permeten una elecció efectiva de les opcions ofertades.
Des d’Intersindical Valenciana hem adreçat un escrit a les Direccions Generals d’Inclusió Educativa i Funció Pública, demanant una rectificació i nota aclaridora per a que publiquen la relació de llocs amb l’ adscripció funcional. Es necessari garantir a les persones que opten per concursar que puguen triar llocs amb transparència d’acord amb el que desitgen i no obligar-les a demanar a cegues sense la informació mínima necessària.


Escrit_funció_pública_concurso_de_traslados_eee_para_enviar.pdf