Convocada Mesa Sectorial per a aprovar les RLT

La Generalitat ha convocat reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública, que tindrà lloc dijous 12 de setembre.

10 / 09 / 2013 | Intersindical rlt reunió relació de llocs de treball mesa sectorial


L'ordre del dia és el següent

1- Adaptació de les Relacions de Llocs de Treball al que establix la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

2- Projecte de Decret, del Consell, pel qual s'atribuïx a la conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de sanitat ambiental.

Les al·legacions al primer punt les podeu trobar en els següents documents: AL·LEGACIONS_A_LA_RELACIÓ_DE_LLOCS_DE_TREBALL.pdf, i Segones_AL·LEGACIONS_A_LA_RELACIÓ_DE_LLOCS_DE_TREBALL.pdf

El projecte de decret el podeu veure en aquest document: