Estrenem la versió 4.0 del decret de carrera professional

El DOGV publica avui, 10 de desembre, el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

10 / 12 / 2018 | Intersindical personal interí funció pública decret 2112018 condicions de treball carrera professional


Encara hi som al camí. Alguns estem tossudament alçats a favor d’una carrera professional que no excloga ningú.

Tot i que aquesta nova versió d'una norma addicta a la mutació permanent, en incorporar el personal interí ha millorat notablement les versions anteriors, no podem obilidar que aquesta ha estat una inclusivitat forçada per la justícia, en execució d'unes sentències que l'administració aplica tard i amb una lectura en absolut generosa.

Per a Intersindical Valenciana aquesta norma que estrenem avui és la conseqüència inevitable del que el sindicat ha defensat des del minut zero de la negociació de la norma original i que ara, anys després, la justícia ha convertit en una realitat inajornable.

Tot i això, encara no ens podem donar per satisfets. I això pels següents motius:

- Continua mantenint un tractament diferent per al personal interí, el qual no té dret a la carrera professional sinó a la percepció d'un complement retributiu de la mateixa quantitat. Per això, el personal interí no accedeix i progressa en els diferents Graus de Desenvolupament Professional sinó que se li atorga un DPCR (Dret a la Percepció del Complement Retributiu), una nomenclatura diferencial amb la qual es deixa ben clar que el personal interí no té carrera professional, la qual cosa pot tenir efectes no desitjats i impredictibles en itineraris professionals futurs d'eixes treballadores i treballadors.

- Discrimina el personal provinent d'altres administracions en establir una data diferent d'accés al sistema de carrera. Un greuge comparatiu que pot provocar novament un seguit de reclamacions judicials individuals.

- Limita la progressió professional d'una manera del tot injusta, tant per a les treballadores i treballadors, com per a l’eficiència i eficàcia que exigeix i necessita l'administració pública valenciana.

- Consagra un sistema retributiu al marge, i en contra, tant de la lletra com de l'esperit de la normativa que regula les retribucions del personal al servei de l'Administració del Consell.


I per això mateix, continuarem reivindicant

el dret a la carrera professional que incloga tot el personal, sense diferències artificials pel tipus de relació laboral o itinerari professional.

la possibilitat, sense límits, de desenvolupament professional mentre la treballadora o treballador continue en actiu. Un dret vinculat al temps de serveis prestats, l’actualització permanent de coneixements i el compromís amb els objectius del servei ha de permetre una progressió permanent en Graus de Desenvolupament Professional.

l’ajust dels complements retributius vinculats als Graus de Desenvolupament Professional per a corregir les diferències salarials que puguen contribuir a augmentar una escletxa salarial injustificable entre els diferents cossos que conformen les plantilles.

Accedeix al Decret clicant ací