Intersindical no signa el Pla d’Estabilitat 2017-2020

Passat 29 de juliol, Intersindical Valenciana va promoure una consulta virtual a les treballadores i treballadors sobre quina postura havia d’adoptar el sindicat respecte al Pla d’Estabilitat 2017-2020. Amb aquesta consulta, ara, com sempre, el sindicat ofereix la seua veu a la taula de negociació com a instrument vehicular de la veu i la voluntat de les treballadores i treballadors.

08 / 08 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública


I per això, amb la convicció plena que totes les veus conten i totes ens són del tot imprescindibles, durant el temps que ha estat operativa hem animat el personal a participar en la consulta. I per això mateix, hem vinculat la nostra actuació a eixes veus i eixes voluntats que ens heu fet arribar.

D’aquest Pla d'Estabilitat, cal dir que ens ha arribat com la translació inevitable dels preceptes bàsics establerts als acords signats en Madrid amb l'administració de l'Estat, en concret entre el ministre Montoro i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, alguns dels quals ara no tenen massa clars els efectes al País Valencià del que han acordat amb l’administració central.

Durant tot aquest procés, davant l’estat d'excepció laboral al qual s’ha portat de manera intencionada l’administració valenciana, Intersindical ha reclamat una negociació real, global, transversal i participativa, sobre els mecanismes i estratègies d’accés a l’ocupació pública. Entenem que sense un projecte global, el qual contemple un acord de mínims irrenunciable, ens aboquem inevitablement a un procediment eminentment “tècnic”, una negociació fragmentada i parcial amb la qual de cap manera podrem resoldre la problemàtica actual. Però a més, amb aquesta dinàmica de solucions parcials, correm el perill de fer pagar el personal, funcionari de carrera i funcionari interí, les conseqüències de l’objecció de consciència respecte a la legalitat que va caracteritzar les anteriors legislatures. En última instància , ens trobem davant la possibilitat d'una llei de punt final del tot punitiva amb la qual es penalitza les treballadores i treballadors i s'amnistia els responsables de la desfeta.

Els objectius mínims de la negociació que hem plantejat insistentment han de prioritzar la recuperació dels llocs de treball perduts durant els anys de retallades sistemàtiques, reparar els efectes de les agressions laborals continuades que han patit les treballadores i treballadors públics. la qual cosa passa necessàriament per la recuperació de drets i condicions de treball, i a més, el redimensionament imprescindible de les plantilles per a establir processos de consolidació del personal interí i per a organitzar la incorporació de persones que volen treballar a l’Adiministració Pública valenciana per resoldre la situació actual d’envelliment de les plantilles amb un horitzó de jubilacions massives en els propers anys.

Per a Intersindical Valenciana, qualsevol proposta d’un Pla d’Estabilitat ha de contemplar un marc de referència que done resposta efectiva a eixes línies d’intervenció, determine els processos ordinaris i extraordinaris que puguen garantir els objectius de temporalitat pactats a l’Acord de Legislatura i, a més, mecanismes específics de protecció per al personal temporal més vulnerable, com ara les treballadores i treballadors que han arribat als 55 anys d'edat.

Malauradament, hem arribat al final del procés i bona part d'aquestes preguntes continuen sense resposta. Ara per ara, la disjuntiva, però, consisteix a decidir, col·lectivament, quina postura i quines són les estratègies a adoptar davant un acord tancat el qual, sembla haver renunciat a cercar els mecanismes que possibiliten revertir i reparar els efectes d’una guerra acarnissada contra els serveis públics que no era, ni és, la nostra, però ens exigeix posar les víctimes, que al remat són les treballadores i treballadors i els usuaris.

Som del tot conscients de les grans dificultats que cal enfrontar per a sortir de l’atzucac al qual les polítiques conservadores han portat l’administració valenciana; Tanmateix, revertir els efectes de la descapitalització humana programada durant dècades hauria de ser un objectiu prioritari. I fer-ho respectant els drets laborals de la totalitat de les persones que hi treballen, si més no per al nostre sindicat, constitueix una exigència irrenunciable.

Sense haver de recórrer a cap gabinet de savis d’importació com ha fet la Generalitat, Intersindical porta anys denunciant les insuportables taxes de temporalitat i la necessitat inajornable d’incentivar la incorporació de nous treballadores i treballadors per a combatre una fallida demogràfica anunciada a mig termini per l’envelliment de les plantilles. I, a més, proposant alternatives i solucions. Ambdós vectors d’actuació prioritària són del tot compatibles i, fins i tot, complementaris, tan sols cal voluntat política i valentia per a implementar les mesures necessàries i remoure, si cal, els possibles impediments normatius.

Venim de temps convulsos en els quals hem assistit amb estupor a modificacions legislatives espectaculars per a convertir en legal l’acomiadament de treballadores i treballadors d’empreses públiques amb processos selectius, superats i dècades de servei públic a l’esquena. Potser ja ha arribat l’hora de sorprendre i per compte de canviar les lleis per a desnonar persones, fer-ho per a rescatar-les.

Ara, després d’haver escoltat la veu del personal, amb l’oposició d’un 60% del personal que ha participat en la consulta, Intersindical no pot donar suport al Pla d’Estabilitat proposat en Mesa Sectorial passat 20 de juliol. Però, no sols això, davant aquesta oposició majoritària, el sindicat convocarà assemblees els primers dies de setembre per a debatre i decidir quina estratègia cal implementar per a impedir el que moltes de les persones consultades consideren, i viuen, com una nova agressió laboral.

Per a acabar, volem compartir una de les reflexions que ens heu fet arribar: Davant les diferents propostes d’estabilitat i consolidació que s’han plantejat els últims anys, cal posar la legislació al servei de les persones no a l’inrevés, aquest és un principi del moviment sindical que per a nosaltres és irrenunciable. De la mateixa manera que exigim la derogació de les reformes laborals per la pèrdua de drets laborals que van suposar, tenim clar que es poden trobar, si hi ha voluntat política, procediments per consolidar el treball del personal interí, garantir la promoció del personal funcionari de carrera i l’accés de les persones que volen accedir-hi.

Les persones que han participat en la consulta hauran rebut al seu correu els resultats de la mateixa. El gràfic resultant dels vots enviats es pot consultar a l'enllaç següent:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRzE7vNqRykYYwFkI4Any0i1ap1KZqeKBitOWT59N7PPFtMu66DqzsD3PPXO3rlI1B2IxVbJd1pFp6a/pubchart?oid=1764377045&format=image