Nova reunió de la Comissió de Seguiment de L’Acord d’Estabilitat

L’administració ha reduït els temaris per a les convocatòries d'estabilització, que era el que demanàvem, però també ho ha fet en les convocatòries ordinàries (en aquest cas no tant per el nombre com per la concreció), la qual cosa era una reivindicació clàssica de les organitzacions sindicals. El que reclamàvem era adaptar els temaris als coneixements i a les funcions concretes de cada grup professional, cosa que ha estat incomplint l'administració en les darreres convocatòries.

29 / 11 / 2019 | Intersindical personal interí ocupació pública funció pública comissió de seguiment acord d'estabilitat


Ara, més qua mai, cal una política valenta que fixe un horitzó de consolidació del personal més enllà del curt termini.
Després del 2020 potser la temporalitat tan sols haurà canviat de barri

Aquesta concreció esperem que siga de gran ajuda per a les persones aspirants que tindran una idea més clara del contingut de les proves i per als membres dels òrgans tècnics de selecció, als quals es facilita la feina a l'hora de confeccionar les proves i evitar impugnacions; Tanmateix la reivindicació de les organitzacions sindicals pretenia adaptar els coneixements exigits en les proves a les funciones a realitzar per cada grup professional i a aspectes bàsics de les funcions a desenvolupar en l'administració.
Cal destacar la reducció dels temaris, que ja no són com l'acordió de Maria Jesús, els caldria, però, major concreció
Recordem, però, que els temaris de les convocatòries no son matèria de negociació per les organitzacions sindicals.

En breu l'administració publicarà els temaris de la part general per a tos els cossos d'administració especial per tal de complir amb la publicitat que li requereix la legislació. Pel que fa als temaris de la part especial, cada conselleria està elaborant la seua part i es publicarà amb la convocatòria.

Pel que fa a les convocatòries d'especial, aquestes concrecions afectaran no sols a les ja convocades que seran objecte de modificació como per a les noves que s'adaptaran als punts abans esmentats. L'administració vol accelerar el ritme de publicació de les convocatòries pendents a data de hui per tal de complir amb els terminis establerts en les mateixes. La manera en que ho faran pot ser mitjançant l'acumulació de diverses OPOs en una mateixa convocatòria com ja ho han fet al passat.