Publicada la resolució per a l’avaluació de la formació per a la carrera

Celebrada la Mesa Sectorial, el dia 23 es va publicar la Resolució que aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2015.

21 / 12 / 2014 | Intersindical mesa sectorial formació carrera professional


La resolució aprova el Pla Anual d’Avaluació per a la progressió en el sistema de carrera professional horitzontal en 2015.
Què es valorarà en 2015 per a accedir al següent GDP?
En 2015, es valorarà només la formació:
A1, A2 i B: caldran 22 punts per a accedir al següent GDP.
C1, C2 i APF (antic E): caldràn 18 punts.
ATENCIÓ: Això vol dir que del total de punts possibles en els diferents grups i nivells de GDP, en 2015 es demanarà només els 22 o 18 punts, segns pertoque.

I això què vol dir?
Que per a consolidar un nou grau de carrera, caldrà que es tinga formació equivalent a eixos punts, obtinguda durant tot el període dels cinc o sis anys que es necessita per a cada grau.
Al temps de permanència (cins o sis, segons els casos), es decomptarà el remanent reconegut a cada persona en la resolució d’enquadrament inicial –que no s’ha dictat encara. Per tant, s’ajustarà proporcionalment el temps restant i els punts necessaris.
Per exemple, si una persona del grup C1 té reconeguts 13 anys, se li haurà assignat un GDP II (10 anys) i li’n sobren 3, que se li reconeix i que es descompta dels 6 que li fan falta per al GDP III. Doncs bé, per a consolidar el GDP III, en lloc de 18 punts, només li caldrà la meitat, 9, proporcional al temps que li falta per als 16 anys.

Però quina formació ha de tindre per a tindre eixos punts?
No se sap. La mateixa resolució recorda que la Disposició Final 1ª del Decret 186/2014 diu que es dictarà una ordre d’Hisenda que establirà l’equivalència en horas de la puntuació assignada a cada àrea.

Per què no s'ha aprovat també eixa ordre?
Segons la conselleria, per què no l'han acabada. Està previst que ho estiga per a finals de gener, llavors es negociarà, aprovarà i publicarà, sempre segons la conselleria.
La resolució aprovada està bé... però no aprofita per a res sense l’ordre. I no solament per l’equivalència d’hores de cursos i punts, sinó per altres incògnites:
Valdran els títols de valencià? I els d’idiomes?
I els títols acadèmics?
La proposta d'Intersindical és que sí, ja que és formació que costa molt d'esforç obtindre i cal que es valore.