Mesa tècnica del 17 d’octubre: poca matèria i alguns anuncis

Intersindical Valenciana es va reunir dijous 17 amb la Conselleria d'Hisenda en la Mesa Tècnica de la Funció Pública.

20 / 10 / 2013 | Intersindical rlt pla rct mesa sectorial decret de selecció i provisió


Els assumptes més destacats que es van tractar van ser:
1. Les reunions ja no seran setmanals, com fins ara, sinó quinzenals, per tal que l'Administració es puga preparar millor els temes.
2. Pla de redistribució de càrregues de treball: La Direcció General de Recursos Humans encara està rebent els formularis des de les diferents Conselleries que aprofiten per a avaluar la càrrega de treball.
Cal recordar que després d'eixa avaluació començarà una segona fase que consistirà en una Reasignació d'Efectius.
3. Inici d'un nou Reglament de selecció, mobilitat i provisió de llocs de treball: És intenció de la Conselleria d'Hisenda iniciar una sèrie de reunions tècniques tendents a redactar aquest nou Reglament en aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. En la reunió només se'ns ha donat avís d'eixe futur reglament, sobre el qual es tractarà en properes reunions.
4. Integració del personal funcionari de carrera en Cossos i Escales: La conselleri anuncia el correu electrònic que va enviar a l'endemà. També anuncia que qualsevol al·legació referida a la integració o la classificació de llocs podrà ser tractada en futures sessions.
Recordeu que en cas que tingeu cap dubte podeu posar-vos en contacte amb les nostres delegades i delegats sindicals o bé en la pàgina web d'intersindical.org.