Qui defensa el personal interí?

INTERSINDICAL VALENCIANA treballa des de fa trenta anys per defensar els drets del personal interí. Altres s'amaguen darrere del personal interí per a uns altres interessos. Cal que reflexioneu bé sobre el sentit del vostre vot, no siga cas que, amb tota la bona voluntat, no acabeu per llançar-lo.

30 / 06 / 2015 | Intersindical servef2015


L'acreditació del treball d'INTERSINDICAL VALENCIANA respecte de la defensa del personal interí no solament és una cosa del nostre sindicat de l'Ensenyament, l'STEPV, que té una acreditada trajectòria al respecte. Tampoc és solament històrica:

- Vam defensar una baremació justa per al personal interí de llarga durada en el Pla d'Estabilitat. El resultat fou que altres signaren un barem que donava tots els punts amb 4 anys i mig, igualant a tot el personal, amb independència de l'antiguitat.
- No vam signar l'acord de l'Ordre de Borses, perquè castiga el personal interí per haver treballat més d'un any quan és cessat, enviant-lo al final de la borsa.
- Vam defensar l'accés diferenciat per al personal amb serveis prestats en la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
- Hem recorregut el Decret de Carrera professional per excloure de la carrera el personal interí.

A igual treball, igual salari i iguals drets
INTERSINDICAL ha presentat centenars de recursos individuals sobre l'accés a la carrera professional de personal interí exclòs de la carrera professional. Tot i que encara no hi ha cap sentència, hi ha indicis molt favorables: la Fiscalia s'ha alineat totalment al costat de les tesis defensades pels nostres serveis jurídics, per la qual cosa tenim una expectativa raonable de què les sentències declararan el dret del personal interí a accedir a la carrera.
Un interí, president de la Junta de Personal dels Serveis Centrals
A proposta d'INTERSINDICAL, divendres passat, 26 de juny, la Junta de Personal va triar com a president a Victor Manzanares, funcionari interí de llarga durada -vint anys-, que no ha pogut consolidar la seua plaça perquè la seua categoria professional no ha tornat a ser convocada des de 1994. D'aquesta manera, volem donar visibilitat al fet que un terç del personal funcionari és interí -el 50% en el SERVEF-.
La utilitat de votar altres opcions
És lògic que una persona interina es plantege votar una opció que es presenta com a l'única que defensa el personal interí. Tanmateix, si realment li preocupa la seua problemàtica i creu que cal solucionar-la, cal que es plantege si és lògic votar una candidatura:
... l'advocada de la qual es presenta en una altra llista electoral?
... que, allà on té representació, la junta de personal dels serveis centrals, no se presenta a la constitució de la junta. Llavors, per a què volen ser delegats o delegades?
... que diu defensar el personal interí, però que va signar l'Ordre de Borses (amb l'exclusió del personal amb més d'un any de serveis) i el Pla d'Estabilitat (que va deixar el personal interí de llarga durada al peu dels cavalls).
... que diu ser l'única que defensa el personal interí, però que oculta que entre les sis primeres persones de la candidatura només una és interina, i la resta són funcionaris de carrera.
... que no estarà en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, ja que només té dos delegats, i que, per tant, no podrà defensar res ni influir en res. La direcció del SERVEF no és l'òrgan que solucionarà els problemes del personal interí, sinó la Conselleria d'Administració Pública, amb la qual negocia la mesa sectorial.