Acords i desacords sota l’efecte del virus informàtic ‘Wanna Cry’

En plena mobilització contra l'atac massiu del "Wanna Cry" -vull plorar en anglès-, la Mesa Sectorial de la Funció Pública ha patit l'efecte d'aquest ‘ransomware’ que ha afectat mig món i avui, 15 de maig, ens ha fet ballar la “Yenka” al voltant d'un ordre del dia extens i intens

15 / 05 / 2017 | Intersindical violència de gènere mesa sectorial jornada d'estiu experts docents centre de menors valència


La Mesa Sectorial de negociació de la Funció Pública avui ha abordat els següents punts de l'ordre del dia;
1. Ratificació de la proposta conjunta de distribució del personal adscrit al Centre de Recepció de Menors de València, dependent de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. El virus va actuar amb contundència, impedint a l’Administració portar la documentació en temps i forma. De fet, aquest punt s’ha tractat amb posterioritat al segon i al tercer. Les bones paraules i intencions de reunions prèvies però sense documentació que ho recolze, ha portat a una demanda unànime dels sindicats, i acceptada per l’Administració, per a que s’ajorne aquest apartat i es celebren reunions de meses tècniques posteriors per a tancar-lo i que el personal desplaçat sàpiga com es fa la selecció, el barem aplicable i, en definitiva, els seus drets no siguen afectats.
descarrega la proposta a peu de pàgina
2. Proposta d’Acord sobre règim temporal de gaudi de la jornada reduïda de treball. Com ja us avançàrem, amb aquesta proposta es recupera gran part del que ens varen furtar en 2012. S’amplia la jornada reduïda als mesos de juny i setembre i a la totalitat de les vacances escolars de Nadal i Pasqual. Des d’Intersindical Valenciana hem demanat que l’horari de permanència obligatòria siga de 9:00 a 14:00 hores, en consonància amb la reducció aprovada. L’Administració ha contestat que al tractar-se d’un Acord, tan prompte com siga signat pel Consell entrarà en vigor, i més endavant es negociarà la modificació del Decret 175/2006.
3. Resolució de XX de XXXX de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’estableix el Protocol d’actuació en els procediments de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere de l’Administració de la Generalitat. Aquest protocol prové de l’acord de Legislatura de 17 de juny de 2016 i ha estat recolzat unànimement per tots els sindicats. Per part de la Intersindical Valenciana s’ha insistit en la necessitat d’anar més enllà del que senyala la llei contra la violència de gènere, ja que malauradament som coneixedors que la violència patida per les dones exigeix una protecció fins i tot després de desaparèixer l’element causant d’aquesta. L’Administració ens informa que tan prompte com siga publicada la resolució es signarà el conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i actuarà immediatament per acordar amb les set ciutats més poblades de la Comunitat per tal que es sumen.
4. Esborrany de Decret del Consell, pel qual es regula la borsa de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en la programació de la qual, gestió i/o control participe el SERVEF. El nomenament de personal expert docent en el SERVEF ha estat un pou de conflictivitat pel que fa al maltractament dels drets del personal i que han provocat infinitats de judicis amb resultat majoritàriament negatiu per al SERVEF. La nova direcció ha negociat el nou sistema de nomenament a través del Decret l’esborrany del qual es presentava hui després de diverses reunions, amb el resultat de que no ha estat recolzat per la majoria sindical. Intersindical Valenciana ja es va pronunciar en contra d’un model específic de borsa perquè hi havia el model general de l’ordre de borses de gener de 2006. L’Administració ha retirat el document i dona un termini d’una setmana per a presentar noves propostes.
5. Precs i preguntes. Tots els sindicats hem demanat explicacions per la manca de notícies sobre el decret de carrera professional i l’ordre de barem de concursos. L’Administració ha informat que es troba en l’Advocacia. Pel que fa a l’aplicació de la carrera professional al personal interí ens han comunicat que aquesta setmana ens convocaran. Encara no sabem res de l’esborrany del reglament de la mesa sectorial. Pel que fa al nou barem d’ordre de borses de treball, volen presentar-nos un primer esborrany abans de finalitzar aquest mes de maig. Intersindical Valenciana ha preguntat per les meses tècniques que tenen relació directa amb la conselleria d’Educació, como son les relatives a la privatització del servei de traducció, la mesa de personal educador i fisioterapeuta i la darrera invenció del personal auxiliar de servicis en els centres docents. En aquests casos tindrem notícia abans que finalitze el mes.
En definitiva, com dèiem a l’inici, hi ha hagut acords, desacords, informació i noves reunions a la vista. Esperem que aquesta aquesta línia de comunicació epistolar no patisca l’atac del virus.

Descarrega't el document adjunt