Apocalypse Now: l’Administració valenciana s’encamina a una implosió

Si fa no fa un mes, passat 13 d’abril es va celebrar la darrera reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública. Cal dir, com a primera fita remarcable, que totes les propostes de l’administració van aconseguir el dubtós i molt poc habitual honor de collir un rebuig unànime de totes les organitzacions sindicals. A més, en el torn de precs i preguntes, i en resposta a les moltes qüestions que va formular la representació sindical, se’ns va garantir que en un termini de dies rebríem resposta a totes les qüestions plantejades.

09 / 05 / 2018 | Intersindical negociacións pendents mesa sectorial funció publica concursos de mèrits


És la mar i és la senda, és el desig
que crea com cap déu futurs més savis
i funda uns altres mons que es fan possibles

Marc Granell

Això ens van dir dels concursos de trasllats, assegurant-nos que en un parell de setmanes disposaríem d’un calendari. El ben cert és que ha passat el doble de temps i no tenim el calendari compromès, ni tampoc les convocatòries de llocs de categories corresponents a l’OPO 2015. Per contra, tots els dies trobem el correu corporatiu a vessar de llocs de treball oferts en comissió de serveis.
Com poden no veure que tant el personal com les conselleries no poden continuar mantenint aquesta dinàmica? Què estan esperant per a convocar els concursos? Mentrestant, les lliures designacions no paren. Sabem que van per camins paral·lels, però cal posar fi al maltractament que pateix la gran majoria del personal que espera els concursos de trasllats des de fa quasi deu anys.
De la negociació del Pla d’Estabilitat no sabem res, malgrat que ens garantiren que les convocatòries eixirien després d’aquest estiu. I tampoc no sabem res de quan es negociarà com es podran aplicar ací els acords signats en Madrid, un dels quals, l’ampliació de la jornada reduïda d’estiu, reivindicació reiteradament exigida per tothom i que semblava una de les retallades a recuperar ja mateix, s’anuncia per sorpresa i de la mateixa manera, desapareix. Recuperarem l’horari d’estiu d’abans de la crisi el proper 15 de maig? Ara per ara no sabem. Necessitem, però, una resposta positiva i urgent, perquè ja toca.
Una altra de les propostes de la mesa d’abril va ser la nova ordre de borses. Sabem que hem d’esperar la seua publicació, però el dia a dia dels actes únics, on apareixen i desapareixen a última hora alguns llocs oferts no és la millor situació per a confiar en el treball que es fa des del Servei de Provisió. De ben segur que les coincidències existeixen, però tantes?
Per a continuar, perquè aquesta lletania de despropòsits sembla no tenir final, cal assenyalar la convocatòria del C2 d’administració general, en la qual totes les persones titulars de l’òrgan tècnic de selecció venen importades d’una administració aliena. Es que no ens refiem del personal de la casa que hem de buscar-los fora?
Evidentment no posem en dubte la idoneïtat i validesa de les persones provinents de l’administració local, però de cap manera podem entendre ni disculpar l’ombra de la sospita i la desconfiança sobre el personal propi que reiteradament i continuada alimenta, voluntàriament o no, qui hauria de ser el màxim garant de la seua dignitat professional. Això no vol dir de cap de les maneres que estem en contra de la transitabilitat entre diferents administracions, sempre que eixe trànsit tinga una reciprocitat absoluta.
En definitiva, o hi ha una implosió de la Direcció General de Funció Pública, que ha fet fallida, o el que és pitjor, s’estan burlant del personal públic de la Generalitat Valenciana. Qualsevol de les dues opcions son impresentables. Necessitem un canvi ja.