Els professionals, davant l’extinció dels incendis forestals

Intersindical Valenciana qüestiona l’estat actual en materia de prevenció de riscos de les plantilles que intervenen en l’extinció d’incendis.

13 / 10 / 2016 | Intersindical vaersa prevenció de riscos incendis forestals consorcis provincials bombers


Malauradament, per tot arreu del País Valencià es produeixen cada any centenars d’incendis forestals, més de 3.800 incendis i vora les 90.000 hectàrees cremades en l´última década segons les dades del Ministeri de l’Interior. Al País Valencià, actuen en un treball conjunt de prevenció i extinció els Agents mediambientals de la Generalitat Valenciana, vigilants forestals de VAERSA, bombers forestals de la empresa pública estatal TRAGSA i els Consorcis provincials de bombers.
Ja siguen simples conats o incendis de grans dimensions, els professionals que lluiten contra el foc assumeixen un alt risc en enfrontar-se als múltiples perills que suposa la seua elogiable tasca de salvar els nostres boscos i les vivendes o localitats que es poden veure afectades.
Per eixe motiu, cal preguntar-se si tot aquest personal disposa dels elements necessaris per tal de garantir la seua seguretat i si són evitables els accidents que, per desgracia, ocorren. Des de l’Àrea de Salut Laboral de Intersindical tenim coneixement de que la situació de l’aplicació de la prevenció de riscos no és l’òptima per a ells: no tot el personal reb la formació necessària en materia de prevenció de riscos laborals que correspon a les seues activitats, ni els equips de protecció estan en les millors condicions, ni tampoc les eines, maquinària o vehicles que s’hi utilitzen.
A més a més, no sempre es té en compte el desgast físic que sofreixen en una actuació d’emergència; de vegades no arriba l’avituallament per a evitar la deshidratació i, molt sovint, la seua jornada es perllonga molt més enllà del que és raonable, fins i tot 23 hores en primera línia de foc, sense àrees de descans per a la seua recuperació i sense una atenció mèdica adeqüada.
També, dins la categoría dels riscos laborals, es troben els riscos psicosocials, els quals necessiten d’un especial tractament perquè són els que dimanen de l’organització del treball i, en l'àmbit que ens ocupa, és especialment difícil quan en un escenari altament perillòs ha de coordinar-se diferent personal amb diferents dependències funcionals.
És hora de que el nou govern de la Generalitat Valenciana actúe seriosament i amb promptitud per una correcta vigilancia de les condicions laborals i de la prevenció de riscos laborals d’aquests herois que any darrere any lluiten, colze a colze, per tots nosaltres, en defensa nostra i del nostre territori.