La mesa sectorial necessita una pròrroga

La Mesa Sectorial de la Funció Pública s'ha constituït dilluns, 9 de novembre, per primera vegada des de la finalització de les eleccions sindicals en la Generalitat. La mesa ha acabat sense acord respecte de l'Oferta d'Ocupació Pública per a 2015

09 / 11 / 2015 | Intersindical paga extra opo mesa sectorial carrera professional


SENSE ACORD RESPECTE ALS CRITERIS DE LS CONVOCATÒRIES DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Intersindical Valenciana sotmetrà el resultat de les negociacions a les oportunes assemblees de treballadores i treballadors
L'ordre del dia era el següent:
1. Renovació de la composició de la Mesa Sectorial de Funció Pública
La Mesa Sectorial està composada per 12 persones per la part sindical: UGT- 4; CSIF i INTERSINDICAL VALENCIANA – 3 i CCOO-2.
2. Esborrany de l'Ordre de la Conselleria de Justícia i Administració Pública, sobre la carrera profesional horizontal
Tots els sindicats estem d’acord amb l’esborrany. El problema és el Decret de Carrera. Esperem que es canvie el més aviat posible, tenint en compte les diferents sentències dels Jutjats, reconeixent la carrera a personal que ha promocionat o fins i tot al personal interí.
3. Resolució de la Direcció General de Funció Pública, que aprova el Pla Anual d'Avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional en 2016
La proposta de pla d’avaluació per a 2016 era igual a la de 2015, amb 22 punts per al grup A1, A2 i B i 18 punts per al C1, C2 i als APF, respecte als apartats de desenrotllament de coneixements i transferencia de coneixements. Intersindical considera que la puntuació era correcta. De fet, considera que cal reivindicar major formació, no demanar menys puntuació, ja que així es justifica que no te la donen.
Finalment, la proposta queda així:
Grups A i B: GDP I i II: 20 punts. GDP III i IV: 22 punts.
Grup C i APF: Tots els GDP: 16 punts.
4. Oferta Pública d'Ocupació de 2015
Es canvia la darrera proposta, ja que s'inclouen 5 places per l'APF de persones amb diversitat funcional i intelectual. Les places es retiren d’Administració General, 3 del A2-01 i 2 del A1-01. A l’esborrany s’inclouen totes les promocions internes, vertical, horitzontal i mixta, però res es diu d’un pacte. Ja que els diferents sindicats tenim propostes diferents envers del qué s’ha de dir al pacte, l’Administració ho deixa per a una reunió a celebrar hui.
Què ha de dir el pacte?
- Sistema de selecció per concurs-oposició, amb una distribució 65-35, i que dins el concurs, el que més es puntue siga l’experiència, al voltant de 30 punts, i que per a aconseguir-los siguen necessaris uns 15-20 anys. També puntuaria el treball desenvolupat en altres cosos de la Generalitat, en altres Administracions Públiques i fins i tot a l’empresa privada.
- Promoció Interna. Volem un altre sistema que no siga simplement llevar un exercici, sinó un altre més relacionat amb les tasques a desenvolupar. Intersindical proposa el sistema de curs selectiu.
- Concursos. Que hi haja un compromís que les places siguen ofertades en concurs abans que siguen ofertades als nous funcionaris i funcionàries.
- Compromís d’un acord de legislatura que vaja en la direcció de solucionar el problema de la consolidació.
5. Precs i preguntes
- Mesa tècnica de personal educador i fisioterapèuta. Entre la setmana vinent i la següent es convocarà.
- Personal d'acumulació de tasques Enginyers Tècnics Agrícoles. Finalitzen el dia 17 de novembre, i son 17 persones. Agricultura ha de negociar amb Pressupostos perquè les places siguen estructurals. Les persones interines han de cessar i tornar a la borsa, des de la qual és possible que se'ls torne a nomenar, ja que han treballat menys d'un any.
- Proposició de llei sobre incompatibilitats presentada pel grup Compromís. Baralla (verbal) de la UGT amb el sotsecretari de Transparència. El govern ha dit que formalment no s’oposarà a la tramitació parlamentària.
- Personal de programes del SERVEF. Es demana reunió el més aviat possible.
- Paga extra de 2012. No se sap si pagaran en novembre. Hem de tindre “fe”. De l'"esperança" no han dit res. La "caritat", la tenim.