Presentat l’esborrany del Pla de Redistribució de Càrregues de Treball (PRCT)

Es constitueix la mesa de negociació que estudiarà l'esborrany del Pla.

31 / 05 / 2013 | Intersindical pla de redistribució de càrregues de treball mesa tècnica


Dimecres 29 de maig es va constituir la mesa tècnica encarregada d'estudiar i negociar l'esborrany del pla de redistribució de càrregues de treball. La representació de la conselleria va presentar els objectius i part de la metodologia que es vol seguir per a estudiar quina és la càrrega de faena de cada unitat administrativa, per a obtindre la càrrega mitjana i intentar homogeneitzar-la el màxim que es puga.
El pla desperta l'escepticisme dels sindicats presents en la mesa
En aquesta primera reunió no es va entrar a negociar cap aspecte del text, sinó que per la part sindical es van fer consideracions generals, relatives sobretot a l'escepticisme que ens provoca la posada en marxa d'un pla que intenta posar racionalitat on fins ara han primat més els interessos polítics, d'aparença i de poder més que el servei a la ciutadania.

No voldríem que una faena que tècnicament ha suposat molt d'esforç ja a hores d'ara, i que fins la seua culminació en suposarà molt més, se'n vaja en orris per falta de suport polític de les altes instàncies. Vorem.

D'altra banda, es va assegurar reiteradament que es considerava que no sobra ningú i que es volia posar racionalitat en les plantilles, i en cap moment aprimar-les. Confiem que serà així i que no calga recordar-los-ho.

Està previst que la mesa tècnica comence a treballar en dues setmanes. En l'enllaç de més amunt teniu el document perquè ens pugueu fer els suggeriments que estimeu oportuns.