Taula Sectorial per a acordar l’horari de la setmana de “no-falles”

Avui, 9 de març, la Taula Sectorial de Negociació de la Funció Pública ha tancat el procés de negociació d’un Acord sobre a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals per a l'any 2021.

09 / 03 / 2021 | Intersindical taula sectorial jornada de treball horari setmana festes acord setmana festes locals


Després d’haver consultat l’opinió d’un bon nombre de treballadores i treballadors i en haver incorporat l’administració algunes de les propostes sindicals, com ara la conversió de la reducció horària en una borsa d’hores de lliure disposició -amb limitacions que no compartim-, Intersindical Valenciana, així com la resta d’organitzacions sindicals, ha signat unànimement l’Acord. Tot i això, però, no podem obviar assenyalar algunes qüestions subjacents al caos induït innecessàriament per l’administració.
Intersindical reclama una negociació extensa i intensa sobre els canvis necessaris en la classificació dels llocs de treball
Per al sindicat, aquesta proposta improvisada neix amb la intenció de pal·liar el soroll mediàtic sobre la fictícia hipòtesi d’uns privilegis funcionarials inexistents. I així, per donar resposta a un problema imaginari, l’administració, genera desconcert, invàlida el seu propi argumentari i provoca dubtes sobre els efectes en el personal d’administració especial que en cap cas no s’havien plantejat amb la publicació de les corresponents circulars.

Pel que fa a la RLT, Intersindical Valenciana ha de reiterar, com ja vam assenyalar després de la CMELT, que la negociació sobre la classificació dels llocs de treball s’ha convertit en una simple formalitat ritual, l’efecte més pervers de la qual consisteix a inhabilitar les RLTs com instrument vehicular de la regulació i organització del Personal al Servei de l’Administració del Consell .

Per això, les modificacions incorporades, com ara l’adscripció del personal educador d’educació especial als SPEs, tot just ara quan tenim a fregar de dits la seua desaparició, tot i ser una de les qüestions arreplegada al Pacte per la millora de les seues condicions de treball, resulta del tot extemporània i buida de contingut. Per al sindicat, tant se val que aquest personal estiga adscrit als SPEs, als Centres de Recursos o a l’Estació Espacial Internacional, perquè el que venim reclamant insistentment des de fa anys és negociar els criteris d’aquestes adscripcions i com afecten les condicions de treball d’aquest personal. Sense una negociació real i de bona fe, l’administració continuarà tractant aquest personal com les xiques de servir del sistema educatiu.

Intersindical insiteix a reclamar una negociació extensa i intensa sobre els canvis necessaris en la classificació dels llocs de treball per a recuperar la instrumentalitat d’aquest element imprescindible per a la regulació i planificació dels recursos humans amb què es garanteixen els serveis públics.

I en el punt de precs i suggeriments, com en l’anterior Taula Sectorial, hem tornatr a insistir en el tema de la vaccinació dels i les agents mediambientals, una reivindicació presentada ja fa setmanes per la totalitat d’organitzacions sindicals amb representació en el col·lectiu, però a més, hem volgut fer extensiva la reflexió al personal de centres educatius, personal de centres de menors i funcionariat major de 60 anys amb diverses vulnerabilitats, incomprensiblement classificats com menys essencials, menys vulnerables i menys prioritaris que, per posar un exemple senzill, policies i guàrdia civils de 25 ó 30 anys.

Intersindical Valenciana ha reclamat a la D.G de Funció Pública i a la totalitat de conselleries presents en la Sectorial un compromís ferm a defensar davant l’autoritat sanitària l’essencialitat del seu personal i el caràcter prioritari de la seua vaccinació.

I per acabar, també hem preguntat per la situació del decret de teletreball, el qual, per la seua dilació incomprensible i injustificable, a més dels nombrosos dèficits assenyalats durant el procés de negociació -els quals per a nosaltres determinen una norma conceptualment ancorada a una representació virtual del presencialisme, amb l’única excepció d’una mena d’estat d’excepció laboral amb supressió de garanties en situacions d’emergència-, s'ha convertit en tot un símbol de la bancarrota moral de la funció pública valenciana.

En aquest punt l’administració ens ha anunciat una convocatòria imminent, possiblement per a proper divendres, en la qual ens presentaran el text definitiu.