Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 13 de 2020

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ DE 2020

DOGV núm. 8768 - Dilluns, 23 de març de 2020


DECRET 37/2020, de 20 de març, del Consell, sobre funcionament telemàtic dels órgans de govern de l'Administració de la Generalitat.

ORDRE 24/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació de l'Administració de la Generalitat, A1-14, sector administració especial, convocatòria 89/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 25/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació de l'Administració de la Generalitat, A1-14, sector administració especial, convocatòria 90/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 26/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient, A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 27/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient, A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 92/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04


ORDRE 19/2020, 27 de febrer de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de laboratori de l'Administració de la Generalitat, A1-32, sector administració especial, convocatòria 93/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 28/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de laboratori de l'Administració de la Generalitat, A1-32, sector administració especial, convocatòria 94/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 29/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 95/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 20/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, sector administració especial, convocatòria 96/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 30/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 21/2020, 27 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 98/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04


ORDRE 31/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, A2-31, sector administració especial, convocatòria 99/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 22/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, A2-31, sector administració especial, convocatòria 100/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

ORDRE 23/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/04

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, del sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria número 5/2020, de 27 de gener de 2020.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 7/2020 de 27 de gener de 2020.

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 9/2020 de 30 de gener de 2020.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del sotssecretari de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la cual es proveeix pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatoria número 16/2020 de 30 de gener de 2020.


DOGV núm. 8770 - Dimarts, 24 de març de 2020


ORDRE 32/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 101/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 23/04

ORDRE 33/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes en educació infantil de l'Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 102/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 23/04

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020 de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveïx el lloc de treball anunciat per la Convocatòria 13/2020, de 30 de gener (DOGV núm. 8734, de 6 de febrer de 2020).


DOGV núm. 8771 - Dimecres, 25 de març de 2020


RESOLUCIÓ de 21 de març de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeix un lloc de treball anunciat per la convocatòria 17/2020.

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, del sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria número 5/2020, de 27 de gener de 2020.

ORDRE 34/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes en analítica de laboratori de l'Administració de la Generalitat, C1-06, sector administració especial, convocatòria 103/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 24/04

ORDRE 35/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos especialistes en analítica de laboratori de l'Administració de la Generalitat, C1-06, sector administració especial, convocatòria 104/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 24/04


DOGV núm. 8772 - Dijous, 26 de març de 2020


ORDRE 36/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 105/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 27/04

ORDRE 37/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 106/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

Sol·licituds fins al 27/04

DOGV núm. 8773 - Divendres, 27 de març de 2020


RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/247/2020, de 28 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (BOA 61, 25/03/20).

ORDEN HAP/248/2020, de 28 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 61, 25/03/20).

IAAP.-RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2020 (BOA 61, 25/03/20).

ORDEN HAP/259/2020, de 23 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (BOA 63, 27/03/20).

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/208/2020, de 24 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 63, 27/03/20).

CANARIAS


DECRETO 24/2020, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 110/2018, de 23 de julio (BOC 059, 25/03/20).

Diputado del Común.-RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, por la que se modifica la plantilla orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del Diputado del Común (BOC 059, 25/03/20).

CASTILLA Y LEÓN


DECRETO 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del COVID-19, el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 2020 (BOCYL 64, 27/03/20).

PAÍS VASCO


DECRETO 38/2020, de 17 de marzo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 59, 25/03/20).

EXTREMADURA


ORDEN de 20 de marzo de 2020 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (DOE 60, 26/03/20).

REGIÓN DE MURCIA


Decreto 10/2020, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 243/2019, de 11 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes (BORM 71, 26/03/20).

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de Vigilancia de la Salud para personal que realiza tareas de conducción de vehículos, negociado con acuerdo el día 25 de noviembre de 2019, en la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 72, 27/03/20).

Orden de 25 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se declara la suspensión temporal de la realización de los ejercicios de las pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública Regional (BORM 73, 28/03/20).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/