Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 38 de 2020

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 14 AL 18 DE SETEMBRE DE 2020

DOGV núm. 8904 - Dilluns, 14 de setembre de 2020


RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 98/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, sector administració especial, convocatòria 121/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, sector administració especial, convocatòria 122/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació el lloc de treball de naturalesa funcionarial anunciat en la convocatòria número 32/2020, de 25 de juny de 2020.

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2020, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 43/2020 de 6 de juliol de 2020.

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2020, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 53/2020 de 17 de juliol de 2020.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

Extracte de la Resolució de 8 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat.


DOGV núm. 8905 - Dimarts, 15 de setembre de 2020


RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 123/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 124/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, C1-02, sector administració especial, convocatòria 125/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, C1-02, sector administració especial, convocatòria 126/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 259/2020, de 7 de juliol, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d'Informació i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 4/2020.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 263/2020, de 9 de juliol, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 33, cap del Servei de Formació, i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 5/2020.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 362/2020, de 3 de setembre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d'Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació i s'aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 6/2020.

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal d'enginyers i enginyeres de camins, canals i ports per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana.


DOGV núm. 8906 - Dimecres, 16 de setembre de 2020


RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen, per a l'elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, A2-01, sector administració general, convocatòria 24/2015, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, i convocatòria 25/2015, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'administració, A1-24, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars d'infraestructures i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, sector administració especial, convocatòria 127/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars d'infraestructures i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, sector administració especial, convocatòria 128/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'inspectors i inspectores de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, sector administració especial, convocatòria 129/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'inspectors i inspectores de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, sector administració especial, convocatòria 130/2018, torn de promoció interna, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 2/000244/2020-ANA, a comparéixer en la via jurisdiccional.


DOGV núm. 8907 - Dijous, 17 de setembre de 2020


RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen, per a l'elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterns i subalternes, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8908 - Divendres, 18 de setembre de 2020


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 8/2019, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/2019, torn de promoció interna específica, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

ORDRE 70/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 1020/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 20/10

ORDRE 71/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 20/10

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/863/2020, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 184, 16/09/20).

ORDEN HAP/869/2020, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 185, 17/09/20).

ORDEN HAP/878/2020, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 186, 18/09/20).

CASTILLA Y LEÓN


ORDEN PRE/833/2020, de 9 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de la bolsa de empleo temporal de la competencia funcional de Cuidador Técnico de Servicios Asistenciales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos (BOCYL 192, 17/09/20).

GALICIA


DECRETO 129/2020, de 17 de septiembre, por el que se establecen los órganos superiores y de dirección dependientes de la Presidencia da Xunta de Galicia (DOG 190, 18/09/20).

DECRETO 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia (DOG 190, 18/09/20).

LA RIOJA


Resolución 635/2020, de 15 de septiembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica el Anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2017, por el que se dispone la numeración de las órdenes de las consejerías que se publican en el "Boletín Oficial de La Rioja" (BOR 122, 16/09/20).

Resolución 296/2020, de 15 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que se da por enterado de la 2ª modificación de plantilla, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020 (BOR 124, 18/09/20).

COMUNIDAD DE MADRID


DECRETO 79/2020, de 16 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM 226, 17/09/20).

REGIÓN DE MURCIA


Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de septiembre de 2020, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 3 de septiembre de 2020, por el que se prorroga la vigencia del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 5 de junio de 2020, por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 213, 14/09/20).

Orden de 10 de septiembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 214, 15/09/20).

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas proponiendo, para el calendario de fiestas laborales, como festividad local el día 2 de noviembre de 2020 (BORM 214, 15/09/20).

Orden de 16 de septiembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se fija nuevo lugar de celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas para cubrir 8 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria, de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM 217, 18/09/20).

NAVARRA


DECRETO FORAL 64/2020, de 2 de septiembre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 212, 18/09/20).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/