Acords administració / sindicats

ACORD de 7 de maig de 2024,  de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I).

ACORD de 7 de maig de 2024, del Consell, pel qual es ratifica l'Acord de 25 d'abril de 2024, de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I) (DOGV 9845, 09/05/24).

PDF

Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per al desenvolupament de l’oferta d’ocupació pública per a la reducció de la temporalitat

ACORD de 5 d'agost de 2022, del Consell, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per al desenvolupament de l'oferta d'ocupació pública per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública que aprova el Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell (DOGV 9408, 19/08/22).

PDF

Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l’adscripció orgànica del personal no docent que està adscrit als serveis psicopedagògics escolars

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es dona publicitat a l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l'adscripció orgànica del personal no docent que està adscrit als serveis psicopedagògics escolars (DOGV 9150, 13/08/21).

PDF

ACORD de 6 d’agost de 2021, de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I)

ACORD de 6 d'agost de 2021, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I) de 29 de juliol de 2021 (DOGV 9162, 30/08/21).

PDF

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2021, per a l’adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors de València

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, per la qual es dona publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública per a l'adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors València (DOGV 9110, 18/06/21).

PDF

Pacte de 22 de març de 2021, per a l’adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors de València

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2021, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu i del sindicat que té la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat al Pacte de 22 de març de 2021, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a l'adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors de València (DOGV 9081, 11/05/21).

PDF

Acord del mecanisme excepcional de provisió de llocs de treball, amb personal funcionari interí, mentre duren les circumstàncies extraordinàries de la pandèmia de la Covid-19

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es dona publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, pel qual s'acorda el mecanisme excepcional de provisió de llocs de treball, amb personal funcionari interí, mentre duren les circumstàncies extraordinàries de la pandèmia de la Covid-19 (DOGV 8975, 15/12/20).

PDF

Acord de 29 de març de 2019, de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE)

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8692, 05/12/19).

PDF

Acord de 21 de desembre de 2018, de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de 21 de desembre de 2018, de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE), del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, d'adhesió al Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8541, 06/05/19).

PDF

Criteris excepcionals relatius a la crida i a l’ordre de prelació en les borses d’ocupació temporal

ACORD de 5 d'octubre de 2018, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre criteris excepcionals relatius a la crida i a l'ordre de prelació en les borses d'ocupació temporal (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

Pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020

ACORD de 5 d'octubre de 2018, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública per al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública i el Pla d'estabilitat en l'ocupació pública 2017-2020 (DOGV 8403, 16/10/18).

PDF

Pacte sobre l’aplicació de l’increment horari en llocs adscrits a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

RESOLUCIÓ conjunta de 24 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats públiques, president de la Mesa Sectorial de Funció Pública, i de la directora general de Funció Pública, presidenta de la CIVE, per la qual es dóna publicitat al Pacte sobre l'aplicació de l'increment horari en llocs adscrits a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV 8358, 09/08/18).

PDF

Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d’educació infantil

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació infantil (DOGV 8343, 20/07/18).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació infantil (DOGV 8348, 27/07/18).

PDF

Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d’educació especial

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial (DOGV 8343, 20/07/18).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial (DOGV 8348, 27/07/18).

PDF

Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta (DOGV 8342, 19/07/18).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta (DOGV 8348, 27/07/18).

PDF

Adhesió al Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera pr

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, d'adhesió al Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional (DOGV 8210, 11/01/18).

PDF

Acord de modificació del Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre Acció Sindical

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa la publicació de l'acord de modificació del Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre Acció Sindical en el sector de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8184, 05/12/17).

PDF

Per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord d'1 de setembre de 2017, del Consell, per a la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació II, de personal funcionari i estatutari, pel desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals (DOGV 8182, 01/12/17).

PDF

Per al desenvolupament racional de la negociació col·lectiva

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord d'1 setembre de 2017, del Consell de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral, per al desenvolupament racional de la negociació col·lectiva (DOGV 8182, 01/12/17).

PDF

Per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals

ACORD d'1 de setembre de 2017, del Consell, per a la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació II, de personal funcionari i estatutari, per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals (DOGV 8122, 07/09/17).

PDF

Per al desenvolupament racional de la negociació col·lectiva

ACORD d'1 de setembre de 2017, del Consell, de la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral, per al desenvolupament racional de la negociació col·lectiva (DOGV 8122, 07/09/17).

PDF

Criteris de les bases de les convocatòries corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, d'adhesió al Pacte de 21 de març de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, relatiu als criteris que regiran les bases de les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8109, 21/08/17).

PDF

Milllora d’ocupació: Interpretació i desenvolupament de l’article nové, punt 5, del vigent conveni

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, pel qual s'interpreta i desenvolupa l'article nové, punt 5, del vigent conveni col·lectiu, sobre millora d'ocupació (DOGV 8077, 05/07/17).

PDF

II Pla d’igualtat de dones i hòmens de l’Administració de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, d'adhesió a l'Acord de 3 de febrer de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el II Pla d'igualtat de dones i hòmens de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8077, 05/07/17).

PDF

Règim jurídic aplicable a jornada i horari de la setmana de festes locals al vigent conveni

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, pel que s'incorpora el contingut de l'Acord Administració-Sindicats, de 22 de febrer de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals al vigent conveni col·lectiu (DOGV 8077, 05/07/17).

PDF

Règim temporal de gaudi de la jornada reduïda de treball

ACORD de 19 de maig de 2017, del Consell, de ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública i CIVE sobre règim temporal de gaudi de la jornada reduïda de treball (DOGV 8049, 26/05/17).

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes locals

ACORD de 24 de febrer de 2017, del Consell, de ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals (DOGV 7989, 28/02/17).

PDF

Criteris comuns de les convocatòries de les ofertes d’ocupació pública per a 2017, 2018 i 2019

ACORD de 10 de febrer de 2017, del Consell, per a la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I del Personal Funcionari, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I), pel qual s'estableixen els criteris comuns de les convocatòries de les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017, 2018 i 2019 (DOGV 7979, 14/02/17).

PDF

DECRET 2/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual es regula la Mesa General

DECRET 2/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual es regula l'estructura, la composició i les normes de funcionament de la Mesa General de Negociació I i de la Mesa General de Negociació II de la Generalitat (DOGV 7962, 20/01/17).

PDF

RESOLUCIÓ d’ampliació del permís de paternitat, reducció jornada dones víctimes de violència de gèn.

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'ordena la publicació del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s'amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria (DOGV 7947, 30/12/16).

PDF

Ratificació acord de Legislatura mesa general

ACORD de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de legislatura de la mesa general de negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016 (DOCV 7813, 24/06/16).

PDF

Pacte de la Mesa Sectorial relatiu les bases sobre l’oferta d’ocupació pública de 2015

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es procedeix a publicar el Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública relatiu als criteris que regiran les bases de les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat i la modificació de la normativa sobre carrera professional horitzontal (DOCV 7724, 19/02/16).

PDF

Acord de la Mesa General de Negociació I

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica l'Acord del Consell, de 27 de novembre de 2015, de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral, per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinària de desembre de 2012, així com de condicions de treball relatives al gaudi de les vacances anuals i el permís per assumptes propis, de 13 d'octubre de 2015 (DOCV 7699, 18/01/16).

PDF

Acord de la Mesa General de Negociació i de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Mesa General de Negociació i de la Generalitat, de data 17 de setembre de 2014, adoptat en el marc del diàleg social per al període 2014-2015 (DOCV 7366, 23/09/14).

PDF

Acord d’abonament del dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, de personal funcionari, estatutari i laboral, sobre l'abonament del dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012 (DOCV 7361, 16/09/14).

PDF

Acord de retallades (acord Moragues 2013)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015 (DOCV 7169, 10/12/13).

PDF

Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica d'Addenda al Pacte d'Acció Sindical en l'Àmbit de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7002, 12/04/13).

PDF

Pla d’Ordenació del Personal dels PROP

ACORD de 28 de març, de 2013, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació del Personal per a l'Assignació de Recursos Humans a les Oficines Prop (DOCV 6994, 02/04/13).

PDF

Pacte d’Acció Sindical en el sector de l’Administració de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa la publicació del Pacte d'Acció Sindical en el sector de l'Administració de la Generalitat, subscrit entre la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i les organitzacions sindicals UGT-PV, CCOO-PV i CSIF (DOCV 6994, 02/04/13).

PDF

Resolució sobre desenvolupament racional de la negociació i els altres drets sindicals

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotllament racional de la negociació i els altres drets sindicals (DOCV 6969, 20/02/13).

PDF

Acord sobresobre drets sindicals, representació, negociació i acció sindical

ACORD de 28 de setembre de 2012, del Consell, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa General de Negociació I de personal funcionari, estatutari i laboral, sobre drets sindicals, representació, negociació i acció sindical (DOCV 6873, 01/10/12).

PDF

Resolució sobre acord entre Vaersa, Treball i comité d’empresa referent a estabilitat laboral

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2011, de l'Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord entre l'empresa Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA) i membres dels 3 comités d'empresa sobre l'execució de l'Acord per a l'estabilitat laboral de 26 de febrer de 2010 durant la campanya 2011-2012 (DOCV 6654, 18/11/11).

PDF

Acord sobre I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’administració de la Generalitat (2010-2012)

ACORD de 9 d'abril de 2010, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública de 31 de març de 2010 pel que es va aprovar el I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'administració de la Generalitat (2010-2012) (DOCV 6382, 22/10/10).

PDF

Preacord entre la C.de Justícia, Interior i Adms Públiques i CSI-CSIF, CC.OO. i UGT-PV

Preacord entre la C.de Justícia, Interior i Adms Públiques i les organitzacions sindicals CSI-CSIF, CC.OO. i UGT-PV.

PDF

Acord sobre la millora de les condicions de treball en els jutjats de Violència sobre la Dona

ACORD de 9 de maig de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa Sectorial de Justícia de 29 d'abril de 2008 pel qual es ratifica l'Acord subscrit el 28 de març de 2008 entre la Conselleria de Justícia i Administracions Publiques i els representants de les centrals sindicals CSI-CSIF i UGT, relatiu a la millora de les condicions de treball en els jutjats de Violència sobre la Dona de Castelló, Valencia, Alacant, Elx, Benidorm, Dénia, Orihuela, Paterna i Torrent, així com en els jutjats de 1a Instància i Instrucció i en els jutjats d'Instrucció amb competències en matèria de violència sobre la dona radicats a la Comunitat Valenciana (DOCV 5761, 13/05/08).

PDF

Acord sobre solució conflicte en jutjats violència sobre la dona d’Elx

ACORD de 9 de maig de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'acord de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i els representants de CCOO integrants de la Mesa Sectorial de Justícia per a resoldre el conflicte suscitat en els jutjats de Violència sobre la Dona d'Elx, Alacant, Valencia i Castelló (DOCV 5761, 13/05/08).

PDF

Resolució sobre implementació de mesures per a ocupació pública de qualitat

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre implementació de mesures per a la consecució d'una ocupació pública qualitat, l'estabilitat en l'ocupació i la reducció de la temporalitat, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals FSP-UGT-PV, FSS-CCOO-PV, CSI-CSIF i USAE (DOCV 5732, 01/04/08).

PDF

Correcció d’errades de l’acord sobre condicions de treball 2008-11

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011 (DOCV 5714, 29/02/08).

PDF

Acord sobre condicions de treball per al període 2008-11

ACORD de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011 (DOCV 5710, 25/02/08).

PDF

Acord sobre increments mesnuals: complement autonòmic transitori i complement de productivitat

ACORD de 21 de desembre de 2007, del Consell, pel qual aprova l'Acord entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i els representants de les centrals sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Justícia sobre els increments lineals mensuals sobre les quanties que en l'actualitat percep cada funcionari pels conceptes de complement autonòmic transitori i complement de productivitat (DOCV 5668, 27/12/07).

PDF

Acord sobre incorporació a les extres de justícia paga addicional única

ACORD de 25 de maig de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques i els representants de les centrals sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Justícia, sobre incorporació a les pagues extraordinàries del personal de l'administració de justícia de la "paga addicional única" per al període 2007-2009 (DOCV 5539, 21/06/07).

PDF

Acord sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en institucions sanitàries

ACORD de 13 d'abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat (DOCV 5492, 18/04/07).

PDF

Acord sobre incorporació complement especíric en pagues extres

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 (DOCV 5433, 22/01/07).

pagues extres complement específic acord
PDF

Acord de Mesa Sectorial de condicions de treball del personal intern resident i infermeria (MIR)

Acord de Mesa Sectorial de 18 de desembre de 2006, de condicions de treball del personal intern resident i infermeria (MIR) en formació i millora del sistema sanitari.

mir condicions laborals acord
PDF

ACORD sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada i formes de prestar-les

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada i noves formes de prestar-les (DOCV 5429, 16/01/07).

sistema de guàrdies racionalització atenció continuada acord
PDF

Acord que incrementa les quanties del complement del personal resident i infemeria

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, que incrementa les quanties del complement d'atenció continuada del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOCV 5429, 16/01/07).

personal resident infermeria increment complement acord
PDF

ACORD pel qual s’incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació

ACORD de 6 d’octubre de 2006, del Consell, pel qual s’incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOGV 5365, 11/10/06).

personal intern resident infermeria en formació acord
PDF

Acord sobre retribucions de 2006 dels empleats públics

ACORD de 23 de juny de 2006, del Consell, pel qual s’aprova l’Acord sobre retribucions aconseguit en la Mesa Sectorial de Justícia, derivat de l’Acord subscrit en data 25 d’octubre de 2005, pels representants dels empleats públics integrants de la Mesa General de Negociació, sobre mesures retributives dels empleats públics en l’exercici 2006 (DOGV 5289, 27/06/06).

retribucions empleats públics 2006
PDF

Acord sobre criteris de repartiment dels fons addicionals aprovats en mesa general

ACORD de 16 de juny de 2006, del Consell, pel qual s’establixen els criteris de repartiment dels fons addicionals aprovats en l’Acord de la Mesa General de Negociació de 25 d’octubre de 2005 (DOGV 5284, 20/06/06).

mesa general fons addicionals criteris de repartiment acord
PDF

Acord sobre criteris de repartiment dels fons addicionals aprovats en mesa general

ACORD de 16 de juny de 2006, del Consell, pel qual s’establixen els criteris de repartiment dels fons addicionals aprovats en l’Acord de la Mesa General de Negociació de 25 d’octubre de 2005 (DOGV 5284, 20/06/06).

mesa general fons addicionals criteris de repartiment acord
PDF

Resolució sobre acord referents a mesures retributives entre justícia i els sindicats

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de l’administració de Justícia de la Generalitat Valenciana sobre mesures retributives, subscrit en data 23 de gener de 2006 entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals CSI-CSIF, CEMSATE, UGT-PV i STAP-IV (DOGV 5257, 12/05/06).

sindicats retribucions resolució generalitat conselleria de justicia
PDF

Acord sobre mesures retributives dels empleats públics en l’exercici

ACORD de 24 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, per la qual s’aprova l’acord sobre retribucions aconseguit en la Mesa Sectorial de Funció Pública, derivat de l’acord subscrit en data 25 d’octubre de 2005 pels representants dels empleats públics integrants de la Mesa General de Negociació, sobre mesures retributives dels empleats públics en l’exercici 2006 (DOGV 5227, 27/03/06).

retribucions mesa general empleats públics 2006
PDF

Acord sobre component compensatori en el complement específic en sanitat

ACORD de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s'introduïx en el sistema retributiu del personal funcionari d'institucions sanitàries un component compensatori en el complement específic (DOGV 5220, 16/03/06).

sanitat component compensatori complement específic acord
PDF

Resolució sobre complement específic i productivitat en justícia

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2004, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord subscrit entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals del sector Justícia CSI-CSIF i CEMSATE, sobre mesures econòmiques en matèria de complement específic i productivitat del personal al servici de l'administració de Justícia dependent de la Generalitat Valenciana, per als exercicis pressupostaris 2003 a 2005 i de l'Acord subscrit amb les organitzacions CSI-CSIF, CEMSATSE, CC OO, UGT-PV i STAP-IV, que introduïx una addenda a l'anterior (DOGV 4919, 07/01/05).

resolució productivitat justícia complement específic
PDF

Resolució sobre relacions laborals i drets sindicals en justícia

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’acord sobre relacions laborals i drets sindicals del personal al servici de l’administració de justícia transferit a la Generalitat Valenciana, subscrit entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, UGT-PV, STAPV-Iv i CEMSATSE, presents en la Mesa Sectorial de Justícia de la Comunitat Valenciana (DOGV 4986, 15/04/05).

resolució relacions laborals justícia drets sindicals
PDF

Acord retribucions i guàrdies personal facultatiu i personal d’infermeria

ACORD de 15 d'abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es precisen les retribucions de l'atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d'infermeria d'atenció primària i de les unitats d'hospitalització domiciliària (DOGV 4988, 19/04/05).

retribucions guàrdies atenció domiciliària acord
PDF

Resolució DG de Treball i Seguretat Social sobre acord de milores relatives a guàrdies i atenció

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord sobre Millores Relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, STSPV-IV, CEMSATE i UGT, totes elles amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat (DOGV 4963, 10/03/05).

sindicats sanitat resolució millores guàrdies atenció
PDF

Decret de reordenació del sistema retributiu

DECRET 56/2004, de 16 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, de reordenació del sistema retributiu corresponent al personal al servici de l’administració del Consell de la Generalitat i de les entitats autònomes que en depenen (DOGV 4734, 19/04/04).

sistema retributiu reordenació decret
PDF

Resolució per l’estabilitat laboral i promoció professional

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2004, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es regula el depòsit i la publicació de l'Acord subscrit entre l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública per a l'estabilitat laboral i la promoció professional dels seus empleats públics, amb les modificacions acordades el 23 de desembre de 2003 (DOGV 4702, 01/03/04).

resolució promoció professional estabilitat laboral empleats públics acord
PDF

Acord en relació amb l’acord de la mesa general de 26 de juny de 2001

ACORD de 12 de juliol de 2001, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu, en relació amb el acord de la Mesa General de Negociació de 26 de juny de 2001.

mesa general ii conveni acord
PDF

Acord en matèria de retribucions, oferta d’ocupació pública i provisió de llocs

ACORD de 9 de desembre de 1999, entre l’administració del Govern Valencià i els representants dels empleats públics del sector de l’administració del Consell en matèria de retribucions, oferta d’ocupació pública i provisió de llocs (DOGV 3684, 09/02/00).

retribucions provisió de llocs oferta d'ocupació pública empleats públics acord
PDF

Acord en matèria de racionalització del sistema retributiu

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (DOGV 3281, 08/07/98).

sistema retributiu ii conveni col·lectiu acord
PDF

Correcció errades acord sobre el sistema retributiu

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (DOGV 3284, 11/07/98).

PDF

Acord en matèria de solució extrajudicial de conflictes

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu, en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes (DOGV 3281, 08/07/98).

PDF

Comissió d’interpretació, vigilància i estudi del II Conveni personal laboral.

RESOLUCIÓ de 12 de març de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2990, 13/05/97).

PDF