Borses d’ocupació temporal

Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es nomena les persones que compondran la comissió de seguiment de les borses d'ocupació temporal (DOGV 8755, 05/03/20).

nomenament comissió de seguiment borses d'ocupació temporal
PDF

Modificació de l’Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball

ORDRE 23/2018, de 27 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8435, 30/11/18).

reformes democràtiques i llibertats públiques ocupació temporal conselleria de justícia borses administració pública
PDF

Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball

ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publiques, sobre regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8343, 20/07/18).

regulació de borses ordre ocupació temporal administració de la generalitat
PDF