Borses d’ocupació temporal

Modificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal (DOGV 8487, 15/02/19).

comissió de seguiment borses d'ocupació temporal
PDF

Modificació de l’Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball

ORDRE 23/2018, de 27 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8435, 30/11/18).

reformes democràtiques i llibertats públiques ocupació temporal conselleria de justícia borses administració pública
PDF

Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball

ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publiques, sobre regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8343, 20/07/18).

regulació de borses ordre ocupació temporal administració de la generalitat
PDF

Modificació de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses de Treball Temporal (DOGV 8234, 14/02/18).

PDF

Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de seguiment de les borses de treball temporal (DOGV 8024, 21/04/17).

borses d'ocupació temporal
PDF