Borses d’ocupació temporal

Modificació de la composició de la comissió de seguiment de les borses d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de seguiment de les borses d'ocupació temporal (DOGV 9468, 11/11/22).

PDF

Modificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les borses d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de seguiment de les borses d'ocupació temporal (DOGV 9391, 26/07/22).

PDF

Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de seguiment de les borses d'ocupació temporal (DOGV 9266, 28/01/22).

PDF

Modificació de la composició de la Comissió de Seguiment de les borses d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les borses d'ocupació temporal (DOGV 9123, 08/07/21).

PDF

Modificació de l’Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball

ORDRE 23/2018, de 27 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8435, 30/11/18).

PDF

Ordre sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball

ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publiques, sobre regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8343, 20/07/18).

PDF