Condicions de treball

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2023

Circular 4/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2023.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2023

Circular 3/2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2023.

PDF

Circular 2/2023, Jornada laboral corresponent a l’any 2023

Circular 2/2023, per la qual s'estableix el còmput anual de la jornada laboral corresponent a l'any 2023.

PDF

Circular 1/2023, Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2023

Circular 1/2023, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2023.

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2022

Circular 4/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2022.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2022

Circular 3/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2022.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2022

Circular 2/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2022.

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2022

Circular 1/2022, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2022.

PDF

Es deixa sense efecte la Resolució de 18 de maig de 2021, per la qual es va acordar la modalitat de teletreball

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 18 de maig de 2021, per la qual es va acordar la modalitat de teletreball en situació de crisi amb motiu de la Covid-19 (DOGV 9182, 27/09/21).

PDF

Circular 6/2021, per la qual es modifiquen les circulars 6/2019 i 8/2019

Circular 6/2021 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es modifiquen les circulars 6/2019 i 8/2019, dictades per a l'aplicació del decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat.

PDF

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret de regulació del teletreball

CORRECCIÓ d'errades del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9071, 28/04/21).

PDF

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret de regulació del teletreball

CORRECCIÓ D'ERRADES del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9062, 15/04/21).

PDF

Decret de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat

DECRET 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9059, 12/04/21).

PDF

Acord sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals en 2021 per la Covid-19

ACORD de 12 de març de 2021, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals en 2021 per la Covid-19 (DOGV 9043, 17/03/21).

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2021

Circular 1/2021, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2021.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2021

Circular 3/2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2021.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2021

Circular 2/2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2021.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2020

Circular 3/2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2020.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2020

Circular 2/2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2020.

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2020

Circular 1/2020, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2020.

PDF

Circular 8/2019, instruccions per a l’aplicació del Decret 42/2019

Circular 8/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat: Permisos, llicències i flexibilitat horària.

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2019

Circular 7/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2019.

PDF

Circular 6/2019, sobre reduccions de jornada

Circular 6/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual és dicten instruccions per a l'aplicació dels reduccions de jornada previstes en el Decret 42/2019.

PDF

Regulació de les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell

DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8518, 31/03/19).

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2019

Circular 5/2019, de 5 de març, de la jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l'any 2019, en el municipi de Borriana

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2019

Circular 3/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la magdalena de l'any 2019

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2019

Circular 2/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de les falles de l'any 2019

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2019

Circular 1/2019 sobre dies addicionals de permís a gaudir durant l'any 2019.

PDF

Període de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2018

Circular 7/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents a l'any 2018.

PDF

Dies d’asumpts propis i de vacances corresponents a l’any de jubilació

Circular 5/2018, de 5 de juliol, sobre els dies d'asumpts propis i de vacances corresponents a l'any de jubilació.

PDF

Modificació del calendari i jornada de les festes de la Magdalena 2018

Circular 4/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Circular 2/2018, sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l'any 2018.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2018

Circular 3/2018, de 26 de gener, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de Falles de l'any 2018.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2018

Circular 2/2018, de 26 de gener, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l'any 2018.

PDF

Díes addicionals de permís a disfrutar durant 2018

Circular 1/2018, de 4 de gener, sobre dies addicionals de permís a disfrutar durant l'any 2018.

PDF

Període de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2017

Circular 5/2017 de la Direcció General de Funció Pública per la que s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i d'assumptes propis corresponents a l'any 2017.

PDF

Règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals de 2017

Circular 2/2017, de 28 de febrer, de la Direcció General de Funció Pública, per la que s'informa del règimen jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals de l'any 2017.

PDF

Ampliació del període díes de vacances i assumptes propis 2016

Circular 3/2016, de 5 de desembre, de la DG de Funció Pública, per la que s'establix l'ampliació del període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents l'any 2016.

PDF

Mesures en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat

Circular 2/2016, de 29 de juny, per la qual s'informa de les mesures aprovades en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat.

PDF

Díes addicionals de permís a disfrutar durant 2016

Circular 1/2016, d'11 de gener, sobre dies addicionals de permís a disfrutar durant l'any 2016.

PDF

Instruccions en relació al día addicional per assumptes propis

Circular 2/2015, de 24 de setembre, per la qual es dicten instruccions en relació al dia addicional per assumptes propis.

PDF

Aclariment de determinats aspectes del permís de lactància

Circular 2/2013 de 29 de maig, per la qual s'aclarixen determinats aspectes del permís de lactància

PDF

Jornada, llicències i permisos del personal de l’Administració de la Generalitat

Circular 1/2013 de 10 de maig, sobre jornada, llicències i permisos del personal de l'Administració de la Generalitat.

PDF