Condicions de treball

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2020

Circular 3/2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2020.

setmana de falles jornada i horari 2020
PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2020

Circular 2/2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2020.

setmana festes magdalena jornada i horari 2020
PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2020

Circular 1/2020, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2020.

PDF

Circular 8/2019, instruccions per a l’aplicació del Decret 42/2019

Circular 8/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat: Permisos, llicències i flexibilitat horària.

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2019

Circular 7/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2019

PDF

Circular 6/2019, sobre reduccions de jornada

Circular 6/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual és dicten instruccions per a l'aplicació dels reduccions de jornada previstes en el Decret 42/2019

reduccions de jornada instruccions decret 422019
PDF

Regulació de les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell

DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8518, 31/03/19).

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2019

Circular 5/2019, de 5 de març, de la jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l'any 2019, en el municipi de Borriana

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2019

Circular 3/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la magdalena de l'any 2019

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2019

Circular 2/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de les falles de l'any 2019

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2019

Circular 1/2019 sobre dies addicionals de permís a gaudir durant l'any 2019

dies de permís dies addicionals 2019
PDF

Període de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2018

Circular 7/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents a l'any 2018.

dies de vacances dies d'assumptes propis 2018
PDF

Dies d’asumpts propis i de vacances corresponents a l’any de jubilació

Circular 5/2018, de 5 de juliol, sobre els dies d'asumpts propis i de vacances corresponents a l'any de jubilació.

vacances dies d'assumpts propis any de jubilació
PDF

Modificació del calendari i jornada de les festes de la Magdalena 2018

Circular 4/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Circular 2/2018, sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l'any 2018.

jornada horari de treball festes magdalena 2018
PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2018

Circular 3/2018, de 26 de gener, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de Falles de l'any 2018.

jornada horari de treball festes de falles 2018
PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2018

Circular 2/2018, de 26 de gener, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l'any 2018.

jornada horari de treball festes magdalena 2018
PDF

Díes addicionals de permís a disfrutar durant 2018

Circular 1/2018, de 4 de gener, sobre dies addicionals de permís a disfrutar durant l'any 2018.

díes de permís díes addicionals 2018
PDF

Període de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2017

Circular 5/2017 de la Direcció General de Funció Pública per la que s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i d'assumptes propis corresponents a l'any 2017.

dies de vacances dies assumptes propis 2017
PDF

Règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals de 2017

Circular 2/2017, de 28 de febrer, de la Direcció General de Funció Pública, per la que s'informa del règimen jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals de l'any 2017.

règimen jurídic jornada i horari de treball festes locals 2017
PDF

Ampliació del període díes de vacances i assumptes propis 2016

Circular 3/2016, de 5 de desembre, de la DG de Funció Pública, per la que s'establix l'ampliació del període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents l'any 2016.

díes de vacances díes assumptes propis ampliació 2016
PDF

Mesures en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat

Circular 2/2016, de 29 de juny, per la qual s'informa de les mesures aprovades en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat.

violència de gènere reducció de jornada permís de paternitat
PDF

Díes addicionals de permís a disfrutar durant 2016

Circular 1/2016, d'11 de gener, sobre dies addicionals de permís a disfrutar durant l'any 2016.

díes de permís díes addicionals 2016
PDF

Instruccions en relació al día addicional per assumptes propis

Circular 2/2015, de 24 de setembre, per la qual es dicten instrccions en relació al dia addicional per assumptes propis.

díes assumptes propis díes addicionals
PDF

Aclariment de determinats aspectes del permís de lactància

Circular 2/2013 de 29 de maig, per la qual s'aclarixen determinats aspectes del permís de lactància

permís de lactancia aclariment
PDF

Jornada, llicències i permisos del personal de l’Administració de la Generalitat

Circular 1/2013 de 10 de maig, sobre jornada, llicències i permisos del personal de l'Administració de la Generalitat.

personal permisos llicències l'administració de la generalitat jornada
PDF