Condicions de treball

Aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTIC), número 01/2024

RESOLUCIÓ de 4 de maig de la secretaria autonòmica d'Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTIC), número 01/2024.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF), número 13/2023

RESOLUCIÓ de 4 de maig de la secretaria autonòmica d'Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF), número 13/2023.

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2024

Circular 3/2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2024.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2024

Circular 2/2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2024.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2024

Circular 1/2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2024.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d’Estratègia i Modernització, de Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, (número 8/2023)

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d'Estratègia i Modernització, de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, número 8/2023 (DOGV 9789, 15/02/24).

PDF

Aprova el Programa de teletreball de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, (número 12/2023)

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2023, de la Secretària Autonòmica d'Administració Pública, pel qual s'aprova el Programa de teletreball de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, número 12/2023 (DOGV 9766, 15/01/24).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, (número 11/2023)

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, número 11/2023 (DOGV 9761, 08/01/24).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (número 05/2023)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2023, de la secretaria autonòmica de Justicia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, (número 05/2023) (DOGV 9638, 13/07/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Institut Valencià de Cultura, (número 04/2023)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2023, de la secretaria autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Institut Valencià de Cultura, (número 04/2023) (DOGV 9638, 13/07/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Institut Valencià d’Estadística, (número 03/2023)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2023, de la secretaria autonòmica de Justicia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Institut Valencià d'Estadística, (número 03/2023) (DOGV 9638, 13/07/23).

PDF

Circular 7/2023 de la DGFP sobre los efectos de la STS que anula el percepto del Decreto 42/2019

Circular 7/2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions per a l'execució de la sentència 852/2022, de 29 de juny, del Tribunal Suprem.

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2023

Circular 6/2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2023.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, (número 02/2023)

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2023, de la secretaria autonòmica de Justicia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, (número 02/2023) (DOGV 9574, 14/04/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, (número 31/2022)

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2023, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, (número 31/2022) (DOGV 9574, 14/04/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball del Centre d’Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional de València, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, (número 28/2022)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball del Centre d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional de València, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, (número 28/2022) (DOGV 9539, 22/02/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball del Servei d’Inspecció de Serveis Socials de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, (número 27/2022)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball del Servei d'Inspecció de Serveis Socials de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, (número 27/2022) (DOGV 9539, 22/02/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, (número 23/2022)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, (número 23/2022) (DOGV 9539, 22/02/23).

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2023

Circular 4/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2023.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2023

Circular 3/2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2023.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la la Direcció General de Tecnologies d’Informació i Comunicació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, (número 01/2023)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2023, de la secretaria autonòmica de Justicia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la la Direcció General de Tecnologies d'Informació i Comunicació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, (número 01/2023) (DOGV 9530, 09/02/23).

PDF

Circular 2/2023, Jornada laboral corresponent a l’any 2023

Circular 2/2023, per la qual s'estableix el còmput anual de la jornada laboral corresponent a l'any 2023.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, (número 25/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General de Política Agrària Comuna i Competitivitat, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, (número 25/2022) (DOGV 9508, 10/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (número 24/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (número 24/2022) (DOGV 9508, 10/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, (número 13/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, (número 13/2022)(DOGV 9508, 10/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball dels centres LABORA de Formació, (número 22/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball dels centres LABORA de Formació, (número 22/2022) (DOGV 9507, 09/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball dels serveis territorials de Formació Professional per a l’Ocupació de LABORA, (número 21/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball dels serveis territorials de Formació Professional per a l'Ocupació de LABORA, (número 21/2022) (DOGV 9507, 09/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General de Formació Professional per a l’Ocupació, (número 20/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, (número 20/2022) DOGV 9507, 09/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de les direccions territorials de LABORA d’Alacant, Castelló de la Plana i València, (número 19/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de les direccions territorials de LABORA d'Alacant, Castelló de la Plana i València, (número 19/2022) DOGV 9507, 09/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d’Ocupació de LABORA, (número 18/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA, (número 18/2022) DOGV 9507, 09/01/23).

PDF

Aprovació del Programa de teletraball de la Subdirecció General Administrativa de LABORA, (número 17/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la secretaria autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletraball de la Subdirecció General Administrativa de LABORA, (número 17/2022) (DOGV 9507, 09/01/23).

PDF

Circular 1/2023, Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2023

Circular 1/2023, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2023.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, (número 16/2022)

RESOLUCIÓ de 14 de octubre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, (número 16/2022) (DOGV 9456, 25/10/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Institut Cartogràfic Valencià, (número 15/2022)

RESOLUCIÓ de 14 de octubre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Institut Cartogràfic Valencià, (número 15/2022) (DOGV 9456, 25/10/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Valenciana de la Innovació, (número 14/2022)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Agència Valenciana de la Innovació, (número 14/2022) (DOGV 9414, 29/08/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 11/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General d'Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 11/2022) (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 10/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 10/2022) (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 09/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 09/2022) (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 08/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat (número 08/2022) (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Sotssecretaria, Gabinet del conseller i secretaries autonòmiques de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, (número 07/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Sotssecretaria, Gabinet del conseller i secretaries autonòmiques de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, (número 07/2022) (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de l’Agència Tributària Valenciana, (número 06/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de l'Agència Tributària Valenciana, (número 06/2022) (DOGV 9367, 22/06/22).

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2022

Circular 4/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2022.

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de les direccions territorials de LABORA a Alacant, Castelló i València (número 05/2022)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de les direccions territorials de LABORA a Alacant, Castelló i València (número 05/2022) (DOGV 9344, 20/05/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d’Orientació i Intermediació Laboral de LABORA (número 04/2022)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball d'ESPAI LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació (número 04/2022) (DOGV 9344, 20/05/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d’Orientació i Intermediació Laboral de LABORA (número 03/2022)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022. de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d'Orientació i Intermediació Laboral de LABORA (número 03/2022) (DOGV 9344, 20/05/22).

PDF

Aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d’Estratègia i Modernització de LABORA (número 02/2022)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Subdirecció General d'Estratègia i Modernització de LABORA (número 02/2022) (DOGV 9344, 20/05/22).

PDF

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, d’aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (número 01/2022)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2022, de la Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d'aprovació del Programa de teletreball de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball número 01/2022 (DOGV 9290, 03/03/22).

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2022

Circular 3/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2022.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2022

Circular 2/2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2022.

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2022

Circular 1/2022, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2022.

PDF

Es deixa sense efecte la Resolució de 18 de maig de 2021, per la qual es va acordar la modalitat de teletreball

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 18 de maig de 2021, per la qual es va acordar la modalitat de teletreball en situació de crisi amb motiu de la Covid-19 (DOGV 9182, 27/09/21).

PDF

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2021

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'acorda la modalitat de teletreball en situació de crisi amb motiu de la Covid-19 (DOGV 9096, 31/05/21).

PDF

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, per la qual s’acorda la modalitat de teletreball

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'acorda la modalitat de teletreball en situació de crisi amb motiu de la Covid-19. (DOGV 9088, 20/05/21)

PDF

Circular 6/2021, per la qual es modifiquen les circulars 6/2019 i 8/2019

Circular 6/2021 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es modifiquen les circulars 6/2019 i 8/2019, dictades per a l'aplicació del decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat.

PDF

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret de regulació del teletreball

CORRECCIÓ d'errades del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9071, 28/04/21).

PDF

CORRECCIÓ D’ERRADES del Decret de regulació del teletreball

CORRECCIÓ D'ERRADES del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9062, 15/04/21).

PDF

Decret de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat

DECRET 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9059, 12/04/21).

PDF

Acord sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals en 2021 per la Covid-19

ACORD de 12 de març de 2021, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals en 2021 per la Covid-19 (DOGV 9043, 17/03/21).

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2021

Circular 1/2021, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2021.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2021

Circular 3/2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2021.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2021

Circular 2/2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2021.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2020

Circular 3/2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Falles de l'any 2020.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2020

Circular 2/2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de la Magdalena de l'any 2020.

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2020

Circular 1/2020, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies compensatoris de permís a gaudir durant l'any 2020.

PDF

Circular 8/2019, instruccions per a l’aplicació del Decret 42/2019

Circular 8/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat: Permisos, llicències i flexibilitat horària.

PDF

Horari de treball en la setmana de festes de Sant Joan de l’any 2019

Circular 7/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de les festes de Sant Joan de l'any 2019.

PDF

Circular 6/2019, sobre reduccions de jornada

Circular 6/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual és dicten instruccions per a l'aplicació dels reduccions de jornada previstes en el Decret 42/2019.

PDF

Regulació de les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell

DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8518, 31/03/19).

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l’any 2019

Circular 5/2019, de 5 de març, de la jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de falles de l'any 2019, en el municipi de Borriana

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2019

Circular 3/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la magdalena de l'any 2019

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2019

Circular 2/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de les falles de l'any 2019

PDF

Dies addicionals de permís a disfrutar durant 2019

Circular 1/2019 sobre dies addicionals de permís a gaudir durant l'any 2019.

PDF

Període de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2018

Circular 7/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents a l'any 2018.

PDF

Dies d’asumpts propis i de vacances corresponents a l’any de jubilació

Circular 5/2018, de 5 de juliol, sobre els dies d'asumpts propis i de vacances corresponents a l'any de jubilació.

PDF

Modificació del calendari i jornada de les festes de la Magdalena 2018

Circular 4/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la Circular 2/2018, sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l'any 2018.

PDF

Jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de Falles de l’any 2018

Circular 3/2018, de 26 de gener, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i l’horari de treball de la setmana de festes de Falles de l'any 2018.

PDF

Jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2018

Circular 2/2018, de 26 de gener, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l'any 2018.

PDF

Díes addicionals de permís a disfrutar durant 2018

Circular 1/2018, de 4 de gener, sobre dies addicionals de permís a disfrutar durant l'any 2018.

PDF

Període de gaudi dels dies de vacances i d’assumptes propis corresponents a l’any 2017

Circular 5/2017 de la Direcció General de Funció Pública per la que s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i d'assumptes propis corresponents a l'any 2017.

PDF

Règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals de 2017

Circular 2/2017, de 28 de febrer, de la Direcció General de Funció Pública, per la que s'informa del règimen jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals de l'any 2017.

PDF

Ampliació del període díes de vacances i assumptes propis 2016

Circular 3/2016, de 5 de desembre, de la DG de Funció Pública, per la que s'establix l'ampliació del període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents l'any 2016.

PDF

Mesures en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat

Circular 2/2016, de 29 de juny, per la qual s'informa de les mesures aprovades en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat.

PDF

Díes addicionals de permís a disfrutar durant 2016

Circular 1/2016, d'11 de gener, sobre dies addicionals de permís a disfrutar durant l'any 2016.

PDF

Instruccions en relació al día addicional per assumptes propis

Circular 2/2015, de 24 de setembre, per la qual es dicten instruccions en relació al dia addicional per assumptes propis.

PDF

Aclariment de determinats aspectes del permís de lactància

Circular 2/2013 de 29 de maig, per la qual s'aclarixen determinats aspectes del permís de lactància

PDF

Jornada, llicències i permisos del personal de l’Administració de la Generalitat

Circular 1/2013 de 10 de maig, sobre jornada, llicències i permisos del personal de l'Administració de la Generalitat.

PDF