Barems concursos de mèrits

Barems d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball

ORDRE 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8075, 03/07/17).

provisió llocs de treball concurs de mèrits barem administració de la generalitat
PDF

Sobre homologació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià

Sobre homologació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià

homologació de certificats coneixements de valencià
PDF

Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. [modificació]

Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. [modificació]

modificació coneixements de valencià certificats
PDF