Funcionaritzacio 2017

DOGV 8306 data 30/05/18

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de maig de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat els cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8297 data 17/05/18

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat els cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de juny de 2018

PDF

DOGV 8289 data 08/05/18

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publiquen les llistes de les i els aspirants que han superat les proves dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8276 data 18/04/18

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publiquen les llistes de les i els aspirants que han superat les proves dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8254 data 14/03/18

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista definitiva de personal admès i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8212 data 15/01/18

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions d'Alacant.

PDF

DOGV 8212 data 15/01/18

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions de València.

PDF

DOGV 8206 data 05/01/18

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions de Castelló.

PDF

DOGV 8198 data 26/12/17

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomena la comissió qualificadora dels cursos d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa.

PDF

DOGV 8178 data 27/11/17

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista definitiva de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8150 data 17/10/17

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8081 data 11/07/17

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de personal admés i exclòs als cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF

DOGV 8019 data 11/04/17

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.

PDF