Conciliació de la vida familiar

Conciliació de la vida laboral i familiar en relació amb el gaudi a temps parcial dels permisos

REIAL DECRET 180/2004, de 30 de gener, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar en relació amb el gaudi a temps parcial dels permisos inclosos en l'article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública (B.O.E. nº 37, 12 de febrer de 2004).

temps parcial reial decret permisos conciliació de la vida familiar i laboral boe 2004
PDF

Promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (B.O.E. nº 266, 6 de novembre de 1999).

llei conciliació de la vida familiar i laboral boe 1999
PDF