Roba de treball

Decret de regulació d’ús de la roba de treball

DECRET 30/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es regulen l'aprovació i l'ús de roba de treball uniforme per a determinat personal subaltern i conductor de l'administració de la Generalitat (DOCV 5961, 24/02/09).

subaltern roba de treball regulació decret conductor 2009
PDF