Classes passives de l’Estat

RD en què s’aprova text refós de la Llei Sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat

REIAL DECRET LEGISLATIU 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (B.O.E. nº 154, 28 de juny de 2000).

text refós seguretat social reial decret boe 2000
PDF