Classes passives de l’Estat

RD en què s’aprova text refós de la Llei Sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat

REIAL DECRET LEGISLATIU 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (BOE 154, 28/06/00).

PDF